Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 marca, 2016 Tytuł artykułu

Zjazd PCK

Treść artykułu

W dniu 29 lutego br. w sali stropowej brzeskiego Ratusza odbył się Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu. Obecni na sali delegaci reprezentujący głównie szkolne koła PCK i kluby Honorowych Dawców Krwi, podjęli obrady, co warte podkreślenia, przy 100%-ej frekwencji.
Przedmiotem obrad było sprawozdanie Prezesa Zarządu Waleriana Twardzika z działalności Oddziału za 4-letni okres ostatniej kadencji. Ze sprawozdania wynika, co potwierdziły również wypowiedzi delegatów oraz przedstawicieli władz okręgowych PCK w Opolu, że brzeska organizacja zanotowała w okresie kadencji liczące się sukcesy na wielu odcinkach statutowej działalności. Dotyczy to zarówno honorowego krwiodawstwa – w ciągu 4 lat kadencji brzescy krwiodawcy oddali 9735 litrów krwi, jak i opieki socjalnej i współpracy ze szkołami.

Co roku brzeski Oddział PCK przekazuje osobom najuboższym, niepełnosprawnym i rodzinom wielodzietnym z okazji Świąt ok. 800 paczek z żywnością, słodyczami i upominkami.

Rozdaje także odzież i sprzęt rehabilitacyjny. Organizuje imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży, szczególnie z ZSS w Brzegu. Wspomaga finansowo akcje letnie – kolonie i wycieczki.
Bardzo ważnym odcinkiem działalności PCK jest oświata prozdrowotna. Celowi temu służyło organizowanie wielotematycznych Olimpiad i Turniejów w szkołach wszystkich szczebli, szkoleń    i zawodów sprawdzających wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, konkursy plastyczne       i literackie.
Starania PCK dostrzegane jest przez brzeskie społeczeństwo, które wspiera go finansowo w wielu akcjach i imprezach – kwestach ulicznych, przekazywaniem 1% podatku dochodowego, udziałem     w koncertach i balach charytatywnych.
Delegaci dali wyraz aprobacie dla dotychczasowej działalności Zarządu udzielając mu absolutorium i wybierając go w niezmienionym składzie ponownie w tajnym głosowaniu na następną kadencję. Prezes Zarządu Walerian Twardzik pełni swoją funkcję nieprzerwanie już od 37 lat. Także pozostali członkowie Zarządu: Józef Paprotny – Wiceprezes, Krystyna Szczeblewska – sekretarz, Zenona Kucharska, Krzysztof Jankowski, pełnią z poświęceniem swoje funkcje od wielu lat, co niewątpliwie jest także źródłem sukcesu brzeskiej organizacji PCK. Ale w przyszłej kadencji,            o czym stanowi uchwała programowa, należy zwrócić szczególną uwagę na pracę grup młodzieżowych oraz pozyskanie większej ilości instruktorów ds. szkolenia z pierwszej pomocy.

Wszystkim, którzy chcieliby pomóc w akcjach charytatywnych PCK proponujemy przekazanie przy najbliższym rozliczeniu PIT 1% podatku dochodowego na rzecz PCK Brzeg

nr KRS 0000 22 55 87.

Nie zapomnij udostępnić: