Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 października, 2013 Tytuł artykułu

Rozpoczęto prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Treść artykułu

 

 

 
Uprzejmie informuję, że rozpoczęto prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Projekt przygotowywany jest na bazie obecnie obowiązującego Programu -Uchwała Nr XXXIV/208/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 23 listopada 2012 r. (dostępny na http://www.bip.brzeg.pl/?id=2297).
W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących współpracy na rok 2014.
Wszelkie propozycje, opinie i sugestie proszę składać w formie pisemnej do dnia 04 listopada 2013 r. na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.
 
Pełnomocnik Burmistrza Brzegu ds. organizacji pozarządowych

 

Nie zapomnij udostępnić: