- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji festiwali, imprez kulturalnych, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych