Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 września, 2012 Tytuł artykułu

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu prac nad projektem Programu współpracy na 2013 rok.

Treść artykułu

Uprzejmie informuję, że rozpoczęto prace nad projektem Programu Współpracy Gminy Miasta Brzegu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Projekt przygotowywany jest na bazie obecnie obowiązującego Programu (dostępny na http://www.bip.brzeg.pl/?id=2103).

W związku z powyższym zapraszam wszystkie zainteresowane stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania propozycji, opinii oraz sugestii dotyczących współpracy na rok 2013.
Wszelkie propozycje, opinie i sugestie proszę składać w formie pisemnej do dnia 28 września 2012 r. na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.

Pełnomocnik Burmistrza Brzegu ds. organizacji pozarządowych
 

Nie zapomnij udostępnić: