Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 października, 2015 Tytuł artykułu

Konsultacje w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu

Treść artykułu

Brzeg, 2 października 2015 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 653/2015 Burmistrza Brzegu z 2 października 2015 roku

Burmistrz Brzegu ogłasza

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.
Opinie należy składać w terminie do dnia 16 października 2015 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl
 

Nie zapomnij udostępnić: