Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 maja, 2020 Tytuł artykułu

Zdalna Szkoła

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu podpisał umowę na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła”,
którego celem jest zapewnienie uczniom i nauczycielom z Gminy Brzeg sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji edukacji zdalnej.

Gmina Brzeg ubiegała się i otrzymała środki w kwocie 99.701,05 na zakup 5 laptopów i 103 tabletów wraz z oprogramowaniem, które przekazano już szkołom, aby umożliwić nauczycielom i uczniom realizację podstawy programowej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nie zapomnij udostępnić: