- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie ze stowarzyszeniem TAMA

Przedstawiciele Brzeskiego Stowarzyszenia Abstynenta TAMA 21 grudnia gościli u burmistrza Jerzego Wrębiaka. Oprócz tradycyjnych życzeń świątecznych, rozmawiano m.in. o funkcjonowaniu stowarzyszenia i planach na przyszłość.