Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 października, 2016 Tytuł artykułu

Podróż studyjna na Węgry

Treść artykułu

Opolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wspólnie z Domem Polskim w Budapeszcie oraz Klubem „Polonia” w Székesfehérvár i komitatem Fejér na Węgrzech w dniach 5-9 października 2016r. zorganizowały  podróż studyjną na Węgry pod hasłem „Polak-Węgier dwa bratanki”.

Do udziału w podróży zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów terytorialnych, placówek oświatowych, ośrodków kultury  oraz nauczyciele z województwa opolskiego. Celem podróży było pogłębienie wiedzy uczestników o tradycyjnej przyjaźni pomiędzy narodami polskim i węgierskim, a następnie tworzenie w środowiskach lokalnych projektów programowych dla szerokiego kręgu odbiorców – zarówno uczniów, jak i osób starszych – odbiorców kultury. Wielowiekowe więzy unikalnej przyjaźni pomiędzy naszymi narodami, braterstwo na polach bitwy, pomoc udzielona polskim uchodźcom wojennym na Węgrzech czy też wzajemne wspieranie się podczas sytuacji trudnych dla naszych narodów w dobie komunizmu– to wszystko nakłada na nas obowiązek przekazu młodszym pokoleniom wiedzy o przyjaznych relacjach polsko-węgierskich. Inicjatywa  ta wpisuje się w łańcuch działań umacniających te tradycyjne więzy oraz sprawić, aby przekaz o tym, że „Polak-Węgier dwa bratanki”, był przenoszony na  przyszłe pokolenia. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązał się do zorganizowania do końca marca 2017 projektu edukacyjnego, bądź artystycznego promującego przyjaźń polsko-węgierską. Pani Halina Nabrdalik dziennikarz Radia Opole i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska jako główny organizator wyjazdu zadbała o realizację bogatego i niezwykle ciekawego programu. Oprócz zwiedzania pierwszej stolicy Węgier Esztergom, drugiej  Szekesfeherwar (miasta królewskiego) oraz trzeciej- przepięknego Budapesztu uczestnicy oddali cześć wielu miejscom pamięci i wdzięczności składając kwiaty m.in. pod pomnikiem J. Bema, pomnikiem upamiętniającym bohaterstwo uczestników rewolucji węgierskiej w 1956r. oraz uczestniczyli  w obchodach 60-tej rocznicy wybuchu tej rewolucji. Integracyjne spotkania z Polonią Polską dały wyraz naszej wspólnej prawdziwej przyjaźni i wielkiej wzajemnej życzliwości.

Z upoważnienie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka w podróży studyjnej uczestniczyła Lucyna Bończak – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

Nie zapomnij udostępnić: