Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 października, 2016 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Treść artykułu

Rządowy program Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Gmina Brzeg otrzymała wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w wysokości 84 000,00 zł. Wsparciem finansowym w 2016 roku zostały objęte wszystkie szkoły:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
 4. Publiczne Gimnazjum nr 1
 5. Publiczne Gimnazjum nr 3
 6. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi
 7. Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

Organ prowadzący szkoły przekazał na realizację zadania środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł, co stanowi 20,00 % wkładu własnego. Łącznie na program zostały przekazane środki na kwotę 105 000 zł.

Program rządowy będzie realizowany  do 31 grudnia 2016 roku.

Główny cel programu to uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe programu:

– zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

– wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

– rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Formy realizacji programu:

– zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

– popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;

– współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

loga

 

Nie zapomnij udostępnić: