Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 czerwca, 2016 Tytuł artykułu

Uroczystość z muzycznymi gwiazdami światowej sławy w PSP nr 8

Treść artykułu

22 czerwca 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu odbyło się uroczyste zakończenie szkoły podstawowej uczniów klas szóstych.

Zostało ono rozpoczęte polonezem, po którym powitano zaproszonych gości, takich jak: wiceburmistrza Brzegu- p. Bartłomieja Kostrzewę, specjalistę do spraw teatru w Brzeskim Centrum Kultury- p. Dorotę Herman, dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Barbarę Sadkowską-Jakubów, dyrektora ZS nr 2 z OI- p. Lucyna Bończak, grono pedagogiczne oraz rodziców.

Następnie uczniowie klas szóstych przedstawili program artystyczny, który wcześniej przygotowali pod okiem swoich wychowawców: p. Aleksandry Pabian i p. Kordiana Zamojskiego oraz polonistów. Składał się on z kilku piosenek, tańców oraz krótkich scenek „ze szkolnej ławy”. Nie zabrakło także szczerych i wzruszających podziękowań dla rodziców oraz wychowawców. Największe jednak zainteresowanie wzbudziły gwiazdy programu artystycznego, czyli grupa The Beatles oraz Elvis Presley, w postaci których oczywiście wcielili się uczniowie klasy 6. Prosta dekoracja – którą stanowił napis „Do widzenia” utworzony ze zdjęć absolwentów – była wymowna i wzruszająca. Po programie artystycznym nastąpiła przemowa pana wiceburmistrza Bartłomieja Kostrzewy, który podkreślił w swoim wystąpieniu podziw dla młodych artystów – absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8, życzył osiągnięcia upragnionych celów oraz pogratulował rodzicom i uczniom sukcesów, które osiągnęli. Zwrócił szczególną uwagę na pełną integrację nauczycieli, uczniów i rodziców we wszystkich wokół realizowanych przedsięwzięć. Następnie pani dyrektor szkoły Lucyna Bończak rozdała statuetki dla uczniów za szczególne postawy i aktywność oraz osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, społeczne a także nagrody i dyplomy dla uczniów wyróżniających się w nauce. Niezwykle wzruszającym momentem było podziękowanie skierowane przez uczniów do wychowawców klas wyrażone językiem literackim w humorystyczny i bardzo indywidualnej formie oraz bardzo piękne słowa wdzięczności wyrażone przez  ich rodziców.

Program artystyczny wszystkim wyjątkowo się podobał. Był on zabawny, a zarazem wzruszający. Za piękny autorski scenariusz dziękujemy bardzo p. Monice Słupskiej, nauczycielowi języka polskiego. Pożegnano się słowami „Do widzenia”, aby po wakacjach spotkać się ponownie, ponieważ zdecydowana większość uczniów będzie kontynuowała naukę w Publicznym Gimnazjum nr 4.

Autor: Julia Bystrońska, tegoroczna absolwentka PSP nr 8, przyszła uczennica PG nr 4

Nie zapomnij udostępnić: