- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zakończenie roku szkolnego gimnazjalistów klas trzecich Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi

Uroczystość rozdania świadectw i wyróżnień dla najlepszych uczniów szkoły-absolwentów klas 3 gimnazjum miała miejsce w brzeskim zamku (21 czerwca 2016 r.). W imieniu Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka gratulacje dla uczniów i życzenia pomyślności w dalszej edukacji przekazał zastępca Burmistrza Brzegu Tomasz Witkowski.

Uroczystość była także okazją dla gimnazjalistów do podziękowania za pracę dla nauczycieli oraz dyrekcji szkoły, w szczególności dla Pani Jadwigi Walasek, wieloletniego dyrektora zespołu, która z początkiem września przechodzi na emeryturę.