- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400 decyzji. Kolejne wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” będą realizowane w maju 2016 r. w odstępach tygodniowych, w miarę wydawanych decyzji.