Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 kwietnia, 2016 Tytuł artykułu

„1050-lecie chrztu Polski” – początki chrześcijaństwa polskiego i początki państwa polskiego

Treść artykułu

„1050 Rocznica Chrztu Polski w „Ósemce” ciąg dalszy obchodów..

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie

dla darów Nieba… Tęskno mi, Panie…

C. K. Norwid

 

W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nadal trwają obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.  Od  11do14 kwietnia 2016r. podczas godzin wychowawczych w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum odbył się quiz wiedzy historycznej, jego  laureaci zmagali się  na kolejnym etapie w dniu 21 kwietnia. W oparciu o pytania, które  uczniowie znali wcześniej, odbył się II etap quizu historycznego w ramach cyklu „Z wizytą u KLIO” prowadzony przez nauczyciela historii pana Kordiana Zamojskiego. Następne takie konkursy będą dotyczyły kolejnych ważnych wydarzeń z historii Polski.  Quiz miał formułę telewizyjnego teleturnieju „1 z 10” . Dwunastu uczestników odpowiedziało łącznie na 160 pytań, i mimo różnic wiekowych, bo odpowiadali równocześnie uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  i I-III gimnazjum, wiedza uczestników była równorzędna .

A oto najlepsi nasi historycy PSP nr 8, zwycięzcy I etapu: Jacek Palus, Filip Rupociński, Filip Pludra, Bartosz Lukas, Aleks Owczar, Jakub Gałan.

Najlepsi nasi historycy PG nr 4 , zwycięzcy I etapu: Karolina Trubiewska, Hanna Skonecka, Karolina Boczek, Natalia Oliwa, Michał Łazarczyk, Michał Frankiewicz.

 

W finale głównym zwyciężyli: uczeń klasy IV„a’ Jacek Palus, który zachwycił wszystkich swoją wiedzą oraz Michał Łazarczyk z klasy I „A” gimnazjum.

Nagrodą były miniaturki flagi polskiej i kopie koronacyjnego miecza królów polskich  „Szczerbca” zakupione w Zamku Piastów Śląskich.

 

Następnym etapem obchodów rocznicy Chrztu Polski będzie rajd rowerowy do Ryczyna z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli pod hasłem: „Historia kołem się toczy- historia państwa polskiego”.

A teraz zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy historycznej:

Pytania I etapu do konkursu historycznego „1050-lecie chrztu Polski” – początki chrześcijaństwa polskiego i początki państwa polskiego.

1. Jak nazywa się autor pierwszej polskiej kroniki?

2. Jak na imię miała żona Mieszka I, dzięki której przyjął chrzest?

3. Jak nazywał się syn Mieszka I, pierwszy król Polski?

4. Jak nazywali się legendarni przodkowie Mieszka I?

5. Z jakiej dynastii pochodził Mieszko I?

6. Z jakiego plemienia pochodził Mieszko I?

7. W jakim mieście była główna siedziba Mieszka I?

8. Gdzie w Polsce powstało pierwsze arcybiskupstwo?

9. Jak nazywał się pierwszy polski biskup?

10. Kto przybył do Bolesława Chrobrego, aby nawracać pogańskich Prusów?

11. Który książę ochrzcił Polskę?

12. Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski?

13. Kto przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa?

14. Gdzie znajduje się najstarsza osada w Polsce?

15. Jak nazywa się prasłowiański bóg o trzech lub czterech twarzach?

16. Kto był następcą Bolesława Chrobrego?

17. Jak nazywał się cesarz, który przybył do Polski na zjazd Gnieźnieński?

18. Jak nazywał się pierwszy polski święty?

19. Jak nazywa się pierwsza polska moneta?

20. Który władca Polski ponownie schrystianizował pomorze?

21. Z jakiego kraju pochodziła Dobrawa?

22. Jak nazywał się dokument, w którym Mieszko I oddaje swoje ziemie pod opiekę papieża?

23.Jak nazywał się  władca Polski, który nakazał uśmiercić biskupa Stanisława?

24. Który władca Polski podzielił Polskę na dzielnice swoim testamentem?

25. Jak nazywały się plemiona zamieszkujące tereny Śląska i Opolszczyzny?

26. Gdzie był gród pod Brzegiem pilnujący drogi do Wrocławia?

27. Jak nazywało się urządzenie służące do ścinania kłosów zboża?

28. Jak nazywało się urządzenie, w którym mielono ziarna na mąkę w czasach piastowskich?

29. Jaką nazwę nosił dawny piec hutniczy?

30. Jak nazywał się kopiec ziemny przykrywający groby?

31. Jak nazywał się oddział wojów Mieszka I i Bolesława Chrobrego?

32. Jak nazywano wolnych chłopów w czasach pierwszych Piastów?

33. Jak nazywał się pierwszy polski arcybiskup?

34. Gdzie Mieszko I zwyciężył w bitwie z Niemcami?

 

Przykładowe pytania II etapu quizu:

1.       Kto walczył z Mieszkiem I o koronę królewską państwa polskiego?

2.       Imię matki Kazimierza Odnowiciela.

3.       Książę czeski, najechał w 1039 roku Śląsk.

4.       Przeniósł stolicę z Gniezna do Kraków.

5.       Drugi przydomek Bolesława Śmiałego.

6.       W XI wieku odzyskał dla Polski Grody Czerwieńskie.

7.       Biskup krakowski, skazany na śmierć za zdradę.

8.       Koronacja Bolesława Śmiałego.

9.       Podzielił Polskę na dzielnice.

10.   Na ile dzielnic podzielono Polskę w roku 1138?

11.   Między ilu synów królewskich zostało podzielone państwo polskie w 1138 roku?

12.   Autor pierwszej polskiej kroniki.

13.   Dla utrzymania jedności państwa, po podziale na dzielnice, wprowadzono zasadę

14.   Pierwszy senior, najstarszy syn Bolesława Krzywoustego.

15.   Dokument, który podzielił Polskę na dzielnice.

16.   W tym roku państwo polskie podzielono na dzielnice.

17.   Jako jedyny z synów Bolesława Krzywoustego nie otrzymał własnej dzielnicy.

18.   Król niemiecki, w 1109 roku najechał Polskę.

19.   Zakonnik benedyktyński, w XII wieku poprowadził wyprawę misyjną na Pomorze.

20.   W 1079 roku podzielił Polskę między dwóch synów, Zbigniewa i Bolesława.

21.   Danina płacona przez jednego władcę innemu.

22.   Zgodę na koronację otrzymał dzięki poparciu papieża w sporze o inwestyturę.

23.   Imię papieża, którego poparł władca Polski w sporze o inwestyturę.

24.   Biskup krakowski, autor „Kroniki polskiej”.

25.   Książę, jego dzielnicą był Śląsk.

26.   Książę, jego dzielnicą była Wielkopolska.

27.   Książę, jego dzielnicą była ziemia sandomierska.

28.   Książę, jego dzielnicą było Mazowsze.

29.   Książę pomorski, w 1124 roku uznał zwierzchność władcy polskiego.

30.   Jeden z najważniejszych urzędników na dworze średniowiecznego władcy.

31.   Inaczej wojewoda.

32.   Imię wojewody na dworze Władysława Hermana.

33.   Jedno z miast obleganych w 1039 roku przez Henryka V.

34.   Imię wdowy po Bolesławie Krzywoustym.

35.   Data śmierci świętego Stanisława.

36.   Data oblężenia Szczecina.

37.   Rządził Mazowszem po śmierci  Mieszka II.

Kordian Zamojski

Nie zapomnij udostępnić: