Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 grudnia, 2021 Tytuł artykułu

Oferta w trybie pozakonkursowym 19a- Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie Stal Brzeg- „Turniej Świąteczny”

Treść artykułu

Brzeg,06.12.2021 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZEGU

 

 

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się –na okres 7 dni –w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta w Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu- ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl, w terminie do 13 grudnia 2021 r.

 

 

Burmistrz Brzegu
                                                                                                       (-) Jerzy Wrębiak

 

Materiały (2)

OFERTA
Format: pdf Data publikacji: 2021-12-06 10:45:40
OGŁOSZENIE
Format: docx Data publikacji: 2021-12-06 10:46:57
Nie zapomnij udostępnić: