Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 października, 2021 Tytuł artykułu

Zarządzenie Nr 2284/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 08.10.2021 r. -„Prowadzenie w latach 2021-2022 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Brzeg”

Treść artykułu

W załączeniu Zarządzenie Nr 2284/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 08.10.2021 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację działań w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach zadania: Prowadzenie w latach 2021-2022 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Brzeg”.

Materiały (1)

Zarządzenie o wynikach
Format: docx Data publikacji: 2021-10-08 10:18:40
Nie zapomnij udostępnić: