Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 lutego, 2021 Tytuł artykułu

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023

Treść artykułu

Ogłoszenie

 

Zgodnie z zarządzeniem nr  1792/2021 Burmistrza Brzegu z dnia 05.02.2021 r.

 

Burmistrz Brzegu ogłasza

 

przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023.

 

Opinie należy składać w terminie do dnia 19.02.2021  roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@brzeg.pl

 

 

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Tomasz Witkowski 

Nie zapomnij udostępnić: