- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Dotacja celowa na remont mieszkań zamieszkałych przez rodziny romskie

W związku z zawartym porozumieniem w dniu 20.11.2020 roku nr 1 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Brzeg na realizację zadań programu wieloletniego ”Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”  w kwocie 50 000,00 zł i wykonanym remontem dwóch lokali położonych w Brzegu przy ul. Szpitalnej 4/5 i Piastowskiej 26/6 oraz zgodnie z zapisem umieszczonym we wniosku o umieszczenie informacji o przeprowadzonych remontach na stronie internetowej Gminy Brzeg.