- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Projekt uchwały dot. Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi celem poddania konsultacjom społecznym