- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Nagrody Kultura za 2019 rok

Urząd Miasta w Brzegu

Informuję, że zgodnie z § 6 Uchwały NR VII/32/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: ustanowienia, zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Brzegu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury

do 30 czerwca 2020 roku

będą przyjmowane w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta wnioski o przyznanie przez Burmistrza Brzegu nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia kultury i ochrony kultury w roku 2019 r.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów!
Szczegóły w załączeniu