- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Otwarty konkurs ofert na realizację całorocznych działań w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie profilaktyki terapii i rehabilitacji uzależnień

Szczegóły w załącznikach poniżej.