- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz przedsięwzięć i innych form kulturalnych.

Szczegóły w załączeniu.