Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 grudnia, 2015 Tytuł artykułu

Ważne dla mieszkańców. Od 1 stycznia 2016 r. zmienia się wysokość stawek za wywóz odpadów komunalnych

Treść artykułu

 

  Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

 
Informuję, że od 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Brzegu.
GOSPODARSTWA DOMOWE
ZAMIESZKAŁE PRZEZ:
ODPADY
SEGREGOWANE
ODPADY
NIESEGREGOWANE
Stawka
Stawka
1 osobę
12,00 zł
24,00 zł
2 osoby
24,00 zł
48,00 zł
3 osoby
36,00 zł
72,00 zł
4 osoby
48,oo zł
96,00 zł
5 i więcej osób
60,00 zł
120,00 zł
W ramach podwyższonej „opłaty śmieciowej” mieszkańcy  otrzymają pojemniki i worki na odpady komunalne; będą mieli zapewnioną dezynfekcję pojemników, większe częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów, jak również odbiór odpadów wielkogabarytowych 11 razy w roku.
Osoby zamieszkujące nieruchomości wielorodzinne od 1 stycznia 2016r. nie będą ponosiły kosztów dzierżawy pojemników i ich dezynfekcji, które do tej pory wnosiły do wspólnot. Koszty te ujęte są w stawce „opłaty śmieciowej”. Po stronie właścicieli nieruchomości pozostanie jedynie dzierżawa terenu pod pojemniki (od 1 stycznia 2016r. w pomniejszonej wysokości) – w przypadku braku własnego terenu oraz utrzymanie czystości i porządku pod pojemnikami.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów są dostępne na stronie internetowej miasta www.brzeg.pl w części gospodarka odpadami w Brzegu.
Burmistrz
Jerzy Wrębiak
Nie zapomnij udostępnić: