- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Nagrody Burmistrza Brzegu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. Zgłoś kandydata

 

 

 

 

 
ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA
 
 
 
 
Informuję, że zgodnie z §6 Uchwały NR VII/32/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: ustanowienia, zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Brzegu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury, do 30 czerwca 2015 roku będą przyjmowane w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta wnioski o przyznanie przez Burmistrza Brzegu nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia kultury i ochrony kultury.  
 
 
 
 
                                                                                                                  Burmistrz Brzegu
  Jerzy Wrębiak