- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Burmistrz Brzegu podaje do wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 960/46 przy ul.Starobrzeskiej na poprawę zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz informację o wywieszeniu tego wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu

Szczegóły w załącznikach.