- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Otwarty konkurs ofert, na realizację zadania pn. ORGANIZACJA I ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA

 

Szczegóły w załączniku.