- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Burmistrz Brzegu ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki

Szczegóły w załączniku.