- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszenie dot. wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne z zakresu organizacji imprez kulturalnych, festiwali i koncertów

 

Szczegóły w załączniku.