Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 października, 2013 Tytuł artykułu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BRZEG PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA (UL. POPRZECZNA)

Treść artykułu

 

 

 
WYKAZ    NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BRZEG  PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
 
Położenie nieruchomości : Brzeg ul.Poprzeczna    
 
Oznaczenie nieruchomości : działka 982/2 o pow.0,0074ha położona w Brzegu przy ul.Poprzecznej, ark.mapy 3, obręb 1103 Południe zapisana ewidencji gruntów nr rej.G – 1398,   oraz w księdze wieczystej kw OP1B/ 00035821/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Opis nieruchomości : działka nr 982/2 zabudowany grunt   w kształcie kwadratu. Tren równy bez pofałdowań, położony w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi (podwórko szkolne). Na działce 982/2 znajduje się budynek stacji transformatorowej stanowiący własność TAURON DYSTRYBUCJA  S.A. w Krakowie.
 
forma zbycia – przeniesienie własności gruntu zabudowanego budynkiem stacji transformatorowej.
 
cena nieruchomości  – 3.929,00zł
 
Wartość budynku stacji transformatorowej wzniesionego na działce nr 982/2 przez TAURON wynosi 18.212,69zł i znacznie przenosi wartość zajętej działki przez budynek.
 
Działka objęta niniejszym wykazem nie jest wpisana do rejestru zabytków .
 
koszty dokumentacji  – 310,52zł
 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg działka objęta niniejszym wykazem położona jest na obszarze terenu elementarnego D 25MN/U/P/KS i obejmuje teren przeznaczony pod realizację celu publicznego.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu, www.brzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP w zakładce przetargi a także poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu niniejszego Wykazu w prasie lokalnej (PANORAMA) od dnia 23.10.2013r. do dnia 13.11.2013r.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art.34
ust.1, pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 
Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu od dnia 23 10.2013r. do dnia 13.11.2013 roku.
                                                                                                                                                                                         
Burmistrz Brzegu
Wojciech Huczyński

 

Nie zapomnij udostępnić: