- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Nagrody burmistrza dla sportowców, trenerów działaczy - złóż wniosek

Informujemy, że do 15 stycznia 2016 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12) można składać wnioski o przyznanie nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe uzyskane w 2015 r. Wniosek do pobrania poniżej, można go również otrzymać w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu (pokój nr 14).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania ww. nagród znajdują się w uchwale nr XIII/106/15 Rady Miejskiej Brzegu z 23 października 2015 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe (załącznik poniżej).

Załączniki: