- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu

Urząd Miasta informuje

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Inwestycja pod nazwą „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu” będzie realizowana od lutego do września. Projekt jest możliwy do przeprowadzenia dzięki uzyskaniu przez Gminę Brzeg wsparcia ze środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości ponad 864 tys. zł.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”flat” shape=”square” color=”sky” spacing=”5″ active_section=”false” no_fill=”true” collapsible_all=”true” css=”.vc_custom_1455097989706{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;}”][vc_tta_section title=”Szczegółowy opis działań w Parku Centralnym” tab_id=”1455097273701-1bb766f3-81fc”][vc_column_text]

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano:

– odbudowę fosy miejskiej (1450m2),

– wykonanie modernizacji przyczółka wylotowego wraz z wykonaniem przelewu,

– odbudowę rowu odwadniającego „A” (210 mb),

– przebudowa alei parkowej wzdłuż fosy od ulicy Piastowskiej do ulicy Spacerowej – 190,2 mb.

Odbudowa zbiornika wodnego (fosy) przewiduje:

zrzut wody i osuszenie dna, zebranie warstwy namułu z wywozem, wykonanie w istniejącej linii brzegowej umocnienia z opaski wielokiszkowej faszynowej, wyrównanie skarp ze zmiennym nachyleniem od 1:1 do 1:2, wykonanie rowka dennego szerokości 0,40 m głębokości do 0,10 cm z umocnieniem skarp płotkiem z żerdzi wys. 10 cm, dezynfekcję dna, wyścielenie dna pospółką grubości 5 cm, umocnienie skarp przy przyczółku wlotowym i kładce dla pieszych brukiem z kostki

granitowej, obsiew skarp mieszanką traw.

Przyczółek wylotowy w chwili obecnej nie ma przelewu, zabezpieczającego przed nie przekraczaniem maksymalnego poziomu wody. Przewiduje się montaż przelewu w ścianie czołowej studzienki osadnikowej. Odpływ z rury przelewowej przewidziano rurą PE średnicy 80 mm do istniejącego trójnika za zasuwą. Na przewodzie przewidziano zamontowanie zaworu przelotowego Ø 50 mm umożliwiającego zamknięcie przelewu z odnogą na zawór kulowy Ø 40 mm. Rurociąg w ścianie przyczółka i koryto przelewowe przewidziano do uszczelnienia, aby nie dopuścić do przedostawania się wody z fosy do studzienki zasuw. Zewnętrzne ściany przyczółka wlotowego (od czoła i z góry) przewiduje się do wyłożenia okładziną z kamienia naturalnego.

Przewiduje się również odbudowę istniejącego rowu odwadniającego „A” o długości 210 m. Trasa rowu jest nie zmieniona w stosunku do stanu istniejącego. Zakłada się: odmulenie dna z wywozem namułu, rozbiórkę elementów istniejącego ubezpieczenia stopy skarp, wykonanie opaski faszynowej, wyrównanie skarp do nachylenia około 1:2, obsiew skarp i pobocza mieszanką traw. Rów kończy się istniejącym przyczółkiem betonowym. Zewnętrzne elementy betonowe przyczółka przewiduje się do oklejenia płytkami granitowymi.

W ramach alei parkowej przewiduje się wykonanie: rozbiórki istniejących nawierzchni, wykonanie nowych ciągów pieszo-jezdnych z nawierzchni mineralnej na długości 190,2 mb wraz z: obrzeżem z jednego rzędu kostki granitowej, stopniami z bloków granitowych i ściekami brukowymi.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Zamówienia publiczne związanie z realizacją inwestycji.” tab_id=”1455097273714-4d92d0c3-3aa0″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]