Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Zagrożenie terorrystyczne

Alarmuj w każdym przypadku zauważenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia!!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU STRZELANINY

 • jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie rozległy się strzały, uciekaj z miejsca zagrożonego nie ratuj rzeczy osobistych i nie staraj się za wszelką cenę pomagać innym,
 • biegnij pochylony, obserwuj teren i myśl którędy możesz się wydostać z miejsca zagrożonego,
 • jeżeli nie możesz uciekać, szukaj naturalnych osłon które ochronią Cię przed pociskami np. grubych ścian, murków, krawężników czy drzew- połóż się na ziemi osłoń rękami głowę, nie ruszaj się do końca strzelaniny, w miarę możliwości obserwuj otoczenie, czekaj na działanie Policji,
 • jeżeli chowasz się za samochodem, jako zasłonę wykorzystaj miejsce ulokowania silnika,
 • jeżeli nie możesz wydostać się z budynku, a napastnik Ciebie nie zauważył, ukryj się w jakimś pomieszczeniu:
  • zachowaj ciszę,
  • zabarykaduj drzwi, ciężkimi przedmiotami np. szafka, biurko, stół,
  • wyłącz źródła dźwięku i światła np. telewizor, radio, oświetlenie,
  • wycisz telefon,
  • schowaj się w ciemnym rogu pomieszczenia lub za meblami,
  • jeżeli w pomieszczeniu do którego wszedłeś są jakieś osoby, kieruj nimi wydając, polecenia wykonania powyższych czynności, poleć im w miarę możliwości rozproszyć się i ukryć za meblami w pomieszczeniu,
  • słuchaj odgłosów z zewnątrz,
  • bez względu na to co się dzieje zachowuj bezwzględną ciszę, nie wychodź z pomieszczenia czekaj na przybycie służb ratowniczych,
 • jeżeli jesteś bezpieczny, ukryty w pomieszczeniu dzwoń na numer alarmowy, rozmawiaj cicho z operatorem i nasłuchuj odgłosów z otoczenia, przekaż:
  • co i gdzie się wydarzyło,
  • lokalizację sprawcy i kierunek poruszania,
  • liczbę sprawców, ich opis i uzbrojenie,
  • podaj liczbę poszkodowanych,
  • odpowiadaj na pytania operatora,
 • jeżeli nie możesz rozmawiać pozostaw aktywne połączenie i pozwól słuchać operatorowi.
 • jeżeli nie masz możliwości uciekać lub ukryć się, a sprawca którego celem jest zabicie jak największej liczby osób zmierza w Twoim kierunku i znajdujesz się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia – podejmij walkę z napastnikiem:
  PAMIĘTAJ!- walczysz o swoje życie,
 • wybierz odpowiedni moment do ataku, postaraj się na moment odwrócić uwagę napastnika,
 • musisz zaatakować z pełną determinacją i maksymalną agresją,
 • do walki możesz wykorzystać przedmioty które masz w pobliżu: krzesło, nożyczki, długopis, szkło, dezodorant w sprayu,
 • walcz do czasu unieszkodliwienia napastnika i wołaj pomocy – inne ukryte osoby mogą udzielić ci wsparcia,
 • po zakończeniu strzelaniny i uwolnieniu będziesz przesłuchiwany przez Policję dlatego czekaj cierpliwie na zakończenie czynności.

JEŻELI STAŁEŚ SIĘ ZAKŁADNIKIEM:

RÓB, CO CI KAŻĄ. NIE GRAJ BOHATERA I NIE STAWIAJ OPORU
NIE DYSKUTUJ Z NAPASTNIKAMI, NIE BUNTUJ SIĘ – TO MOŻE TYLKO POGORSZYĆ SYTUACJĘ. TWOIM CELEM POWINNO BYĆ PRZETRWANIE
CZEKAJ NA AKCJĘ WYSPECJALIZOWANEJ JEDNOSTKI RATOWNICZEJ

 • nie uciekaj, jeżeli to możliwe, połóż się na ziemi, wykorzystaj naturalne osłony (np. ściana, schody, meble), rękami chroń głowę, staraj się zachować spokój,
 • jeżeli masz możliwość nie kładź się na ciągach komunikacyjnych lub pod oknami,
 • unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z napastnikiem – może to wzbudzić jego agresję.
 • nie odwracaj się tyłem do napastnika,
 • wykonuj polecenia napastników, jeżeli oczekują od ciebie odpowiedzi, udziel jej po dłuższym namyśle,
 • unikaj dyskutowania, częstego zadawania pytań, gwałtownych ruchów, obraźliwych zwrotów,
 • zawsze pytaj napastników o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otwarcia torby itp.,
 • na żądanie napastników oddaj im wszystkie przedmioty osobiste,
 • nie zwracaj na siebie uwagi napastników,
 • pozbądź się niepostrzeżenie oznaki pozycji zawodowej – jej identyfikacja może spowodować agresję napastników,
 • stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od napastników wody, posiłku, opatrunku, możliwości skorzystania z toalety, udzielenia pomocy innej osobie), realizuj je i wyznaczaj kolejne,
 • stawiaj sobie przyszłe cele (co będziesz robił po uwolnieniu?) – umacnia to wolę przeżycia,
 • staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – myśl pozytywnie,
 • staraj się dbać o higienę osobistą,
 • stosuj zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do współwięźniów – wśród nich może znajdować się ukryty napastnik,
 • nie ujawniaj otoczeniu swoich obaw i słabych punktów – kontroluj swoje reakcje i wypowiedzi,
 • staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy i otoczenia – twoje zeznania mogą pomóc Policji w dalszych działaniach,
 • bądź świadom, że przy wydłużającym się czasie uwięzienia, u ciebie lub u współwięźniów może obudzić się „syndrom sztokholmski” (sympatyzowanie z prześladowcami, chęć pomagania im),
 • nie blokuj drogi ucieczki napastników.

JEŻELI ZOSTAŁEŚ ZWOLNIONY W WYNIKU NEGOCJACJI LUB UDAŁO CI SIĘ UCIEC STARAJ SIĘ PRZEKAZAĆ POLICJI JAK NAJWIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT:

 • napastników (liczba, opis wyglądu, broń i wyposażenie, zachowanie, charakterystyczne cechy),
 • obiektu oraz miejsca przetrzymywania zakładników,
 • zakładników (liczba, stan zdrowia, charakterystyczne cechy, itp.),
 • innych elementów mogących zagrażać zakładnikom lub interweniującym policjantom,

 

JEŻELI ZNALAZŁEŚ SIĘ W CENTRUM LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU AKCJI ANTYTERRORYSTYCZNEJ:

PAMIĘTAJ! Akcja służb ratowniczych zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, towarzyszą jej krzyki, wybuchy, strzały

 • nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – policjanci mogą uznać Cię za napastnika,
 • połóż się za najbliższym ukryciem, trzymając ręce z otwartymi dłońmi na wysokości głowy,
 • nie próbuj pomagać, nie atakuj napastników,
 • słuchaj i wykonuj polecenia i instrukcje dawane przez policjantów – bądź świadom, że będą to działania gwałtowne, wykluczające jakiekolwiek namiastki sprzeciwu – nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub próbą dyskusji,
 • nie dotykaj, nie podnoś przedmiotów pozostawionych przez napastników lub policjantów,
 • nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących,
 • po wydaniu polecenia opuszczenia pomieszczenia, opuść je jak najszybciej, nie zatrzymując się np. w celu zabrania rzeczy osobistych lub załatwienia potrzeby fizjologicznej,
 • w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających, odpowiadaj na pytania osoby prowadzącej przesłuchanie (przedstaw się i opowiedz, jak znalazłeś się w miejscu zamachu) – bądź świadom, że do chwili potwierdzenia twojej tożsamości i wykluczenia udziału w grupie napastników, będziesz traktowany jak przestępca.

JEŻELI W WYNIKU POMYŁKI LUB DYNAMICZNYCH ZDARZEŃ STAŁEŚ SIĘ PRZYPADKOWYM „CELEM” AKCJI POLICYJNEJ

 • nie stawiaj oporu – opór spowoduje zwiększenie gwałtowności działań, a policjanci będą traktowali cię jak napastnika,
 • wykonuj polecenia i instrukcje przekazywane przez interweniujących policjantów,
 • nie próbuj wyjaśniać sprawy, zadawać pytań czy dyskutować podczas akcji policyjnej – będziesz mógł wszystko wyjaśnić po zakończeniu działań.