Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Ważne informacje

WZYWAJĄC POMOCY DZWOŃ NA NUMERY ALARMOWE :

 • 112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy,
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe,
 • 998 – Straż Pożarna,
 • 997 – Policja,
 • 77 416 06 60 – Straż Miejska w Brzegu – całodobowy,
 • 77 404 71 15 – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego od godz. 7.15 do 15.15, po godz. 15.15 informacja pod telefonem Straży Miejskiej,
 • 991– Pogotowie Energetyczne,
 • 992– Pogotowie Gazowe,
 • 993– Pogotowie Ciepłownicze,
 • 77 416 22 44 – Pogotowie Wodociągowe,
 • 984 lub 601-100-100 – numer ratunkowy nad wodą (WOPR i MOPR),
 • 985 lub 601-100-300 – numer ratunkowy w górach (TOPR i GOPR),

 

 • podaj możliwie dokładny adres, gdzie miało miejsce zdarzenie (jeśli nie znasz adresu, podaj charakterystyczne punkty, elementy krajobrazu itp.)
 • w przypadku wypadku:
  • podaj informacje o przyczynie i rodzaju wypadku,
  • podaj ilu jest poszkodowanych, w jakim są stanie, czy oddychają, czy są przytomni, jakie mają obrażenia,
 • w przypadku awarii:
  • podaj informacje o rodzaju awarii i przyczynie jeśli jest znana alarmującemu,
 • podaj inne ważne informacje o zdarzeniu,
 • przedstaw się – podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu,
 • Pamiętaj! Nie rozłączaj się pierwszy,
 • po zakończeniu rozmowy operator może do Ciebie oddzwonić żeby spytać o dodatkowe informacje

Nie blokuj numeru alarmowego
dzwoniąc ze sprawami, które możesz załatwić w inny sposób.
Numer alarmowy to nie jest informacja telefoniczna

Sprawdź i zapisz inne potrzebne telefony interwencyjne: np. konserwatorów lub administratorów budynku, a jeżeli posiadasz polisę ubezpieczeniową – agenta ubezpieczeniowego.

WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE W KAŻDYM DOMU:

 • apteczka wyposażona w:
  • gazę opatrunkową jałową, sterylne bandaże (w tym dziane i elastyczne), taśmy przylepne (plaster bez opatrunku), plastry z opatrunkiem, nożyczki (najlepiej bez ostrych końców), chustę trójkątna, koc ratowniczy (folia NRC), termometr, środki aseptyczne (np. jodyna), środki przeciwbólowe, aspiryna, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany, mydło, rękawice lateksowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny.

 

 • paczkowaną żywność o długim okresie przydatności do spożycia (np. konserwy mięsne, płatki śniadaniowe, zupy w proszku),
 • wodę ( w nietuczących się pojemnikach, najlepiej plastykowych),
 • worki foliowe, mocną taśmę klejącą,
 • latarka na baterie (zapasowe baterie) lub dynamo, świece i zapałki,
 • zapasowe źródło energii do ładowania telefonu komórkowego (np. power bank),
 • gaśnicę lub koc gaśniczy,
 • podstawowe narzędzia(młotek, kombinerki, śrubokręt, ostry nóż, siekiera),
 • zapasowe klucze do domu i samochodu.

BEZPIECZNE ZACHOWANIA

 • naucz dzieci jak należy zachowywać się:
  • podczas korzystania z numerów alarmowych,
  • gdy się zgubią, ( dzieci powinny znać adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego do rodziców),
  • na drodze ( w drodze do szkoły, na wyciecze rowerowej itp.),
  • w pobliżu akwenów wodnych i rzek,
  • w stosunku do osób nieznajomych, psów i dzikich zwierząt,
 • nie pozwalaj na zabawy i gry poza miejscami wyznaczonymi lub bezpiecznymi,
 • jeśli przebywasz w miejscu gdzie jest ryzyko, że dziecko może się zgubić ( duże skupiska ludzi np. plaża, centrum handlowe, imprezy masowe itp., ewakuacja, sytuacja zagrożenia) wyposaż dziecko w kartkę lub opaskę zawierającą dane dziecka i numer telefonu, w ostateczności napisz numer telefonu długopisem na zewnętrznej części dłoni,
 • osoby starsze lub niepełnosprawny powinien posiadać zalaminowaną kartę z numerem telefonu kontaktowego w razie wypadku i informacjami na temat stanu swojego zdrowia oraz przyjmowanych leków,
 • przygotuj i zapoznaj domowników oraz trzymaj w miejscu znanym wszystkim domownikom „Rodzinny plan na wypadek sytuacji kryzysowej” zawierający:
  • zagrożenia jakie mogą ciebie dotyczyć,
  • czego w ich przypadku będziesz potrzebować,
  • reżimów zachowania się podczas wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń,
  • informację z ważnymi numerami kontaktowymi,
  • bezpieczne miejsce spotkania poza domem ( w przypadku niemożliwości powrotu do
   miejsca zamieszkania),
  • skąd możesz otrzymać pomoc,
  • w jaki sposób możesz pomóc innym poszkodowanym.
  • umiejscowienia głównych zaworów gazu, wody oraz wyłącznikiem prądu (na schemacie
   domu lub mieszkania).

W DOMU

 • w miejscach bezpiecznych i niedostępnych dla dzieci przechowuj:
  • leki i środki chemiczne zawsze w dobrze oznakowanych opakowaniach,
  • niebezpieczne narzędzia,
  • materiały łatwopalne z zachowaniem środków ostrożności,
   nie używaj uszkodzonych urządzeń elektrycznych, dbaj o sprawność gniazdek elektrycznych
  • klatki schodowe, korytarze muszą być dobrze oświetlone i zaopatrzone w poręcze,
  • brzegi wykładzin, dywanów lub innych pokryć podłogowych zabezpieczyć tak aby nie stwarzały zagrożenia upadku,
  • dbaj o sprawność zamków i klamek w drzwiach, oknach,
  • sprawdzaj stan techniczny barierek balkonowych i na tarasach,
  • zabezpiecz okna i drzwi przed przypadkowym otwarciem lub zamknięciem (przy przeciągu, silnym wietrze)
  • nie lekceważ przeglądów instalacji gazowej i kominowej, dbaj o sprawność przewodów wentylacyjnych ( nie zasłaniaj ich innymi przedmiotami oraz nie uszczelniaj i zatkaj ich szczególnie w porze zimowej).

W KUCHNI

 • naczynia stawiaj tak, aby ich rączki oraz one same nie wystawały poza obręb płyty grzejnej ani mebli,
 • nie stawiaj na brzegu szafek lub stołu naczyń z gorącymi potrawami,
 • nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru,
 • jeśli opuszczasz kuchnie podczas gotowania, nastaw minutnik,
 • zabezpiecz noże, ostre przedmioty, urządzenia elektryczne przed dostępem dzieci,
 • ogranicz dostęp dzieci do kuchni w czasie gotowania,
 • jeśli ogniem zajmie się rozlany tłuszcz albo zawartość patelni, nigdy nie gaś takiego pożaru wodą; załóż rękawice ochronne i przykryj patelnię pokrywką albo skorzystaj z koca gaśniczego – odetniesz dopływ tlenu, który jest potrzebny płomieniowi,
 • nie trzymaj materiałów łatwopalnych w pobliżu źródeł ognia,
 • kontroluj stan urządzeń zasilanych gazem, dbaj oto by podłoga w kuchni nie była śliska (np. rozlany płyn, dywaniki).

W ŁAZIENCE

 • nie pozostawiaj małych dzieci samych w łazience,
 • nie napełniaj wanny do kąpieli zbyt gorącą wodą (wysoka temperatura wody może spowodować zasłabnięcie kąpiącego),
 • nie pozostawiaj bez nadzoru odkręconych kranów ( w wannach stosuj syfony z przelewem odpływowym),
 • wyposaż brodzik prysznica w uchwyt do trzymania się i matę przeciwślizgową,
 • w trakcie używania urządzeń elektrycznych zachowaj ostrożność w celu uniknięcia porażenia prądem,
 • sprawdzaj czy maty lub dywaniki nie przesuwają się po śliskiej podłodze łazienki.


W GARAŻU I W OGRODZIE

 • środki chemiczne trzymaj w dobrze oznakowanych pojemnikach ( najlepiej opakowaniu oryginalnym używanych przez producenta), nie używaj pojemników po napojach lub żywności, aby uniknąć pomyłki,
 • wszystkie potencjalnie niebezpieczne substancje, np. farby, rozpuszczalniki, środki czystości, chemiczne przechowuj w bezpiecznym miejscu, najlepiej wysoko na półkach niedostępnych dla dzieci, natomiast paliwo w atestowanych i do tego celów przeznaczonych zbiornikach ( beczki kanistry ),
 • zamontuj wyłączniki lub bezpieczniki bezpieczeństwa na wszystkich przedłużaczach sieciowych do zasilania narzędzi warsztatowych lub ogrodowych,
 • nie pozostawiaj narzędzi, zwłaszcza grabi, lin, nożyc itp. w nieładzie miejscach dostępnych dla dzieci i innych użytkowników,
 • nie pozostawiaj kluczy w stacyjkach urządzeń mechanicznych, np. samochód, kosiarka itp.

GDY NIE MA PRĄDU

 • sprawdź czy twoi sąsiedzi mają prąd. Prądu może brakować jedynie w twoim domu (np. awaria bezpiecznika, przepalenie obwodów elektrycznych). Gdy twoi sąsiedzi również pozbawieni są prądu, dzwońcie na Pogotowie Energetyczne,
 • Jeśli musisz wyjść na zewnątrz by zbadać sytuację (np. po burzy lub wichurze), weź latarkę i zwracaj uwagę, czy na ziemi nie leżą zerwane przewody elektryczne- nie zbliżaj się do nich ani nie dotykaj niczego, co może mieć z nimi styczność. Natychmiast to zgłoś na Pogotowie Energetycznemu lub Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską,
 • w miejscach zagrożonych pożarem do oświetlenia używaj latarek,
 • gdy wyłączony zostanie nagle prąd wyłącz urządzenia elektryczne w domu. Jeśli większość z nich pozostaje włączona, mogą spowodować przeciążenie sieci gdy przywrócony zostanie dopływ prądu,
 • lodówki i zamrażarki powinny być zamknięte tak długo jak to możliwe. Jedzenie może być przechowywane dzień lub dwa, gdy drzwiczki są zamknięte,
 • używając przenośnych generatorów prądu zawsze postępuj według wskazówek producenta,
 • jeżeli wodę uzyskujesz za pomocą pompy elektrycznej ze studni lub ze zbiornika, bądź przygotowany na korzystanie z alternatywnych źródeł wody,
 • powinieneś zdawać sobie sprawę, że niektóre urządzenia gazowe mogą nie działać, gdy nie będzie prądu, ponieważ energia elektryczna może być niezbędna do uruchomienia zapłonu,
 • jeśli domownicy korzystają z urządzeń elektrycznych podtrzymujących życie (np. respiratory, wyposażenie tlenowe), powinieneś mieć plan awaryjny obejmujący alternatywne źródła zasilania,
 • zachowaj ostrożność używając zastępczych źródeł ogrzewania (przenośne grzejniki gazowe, kominki) nie pozostawiaj ich bez nadzoru.

GDY OGŁOSZONO EWAKUACJĘ

 • po ogłoszeniu ewakuacji nie wpadaj w panikę, jak najszybciej opuść zagrożony rejon- twoje życie jest najważniejsze
 • wyłącz wszystkie urządzenia zasilane prądem, gazowe i wodę,
 • powiadom sąsiadów, a w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne oraz pomóc im w ewakuacji jeśli sytuacja tego wymaga,
 • nie narażaj życia w celu ratowania mienia, zostaw wszystkie przedmioty, które mogą spowolnić ewakuację
 • po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych np. centrach handlowych, kinach, stadionach, dworcach niezwłocznie kieruj się do wyjść ewakuacyjnych oraz wykonuj polecenia kierujących ewakuacją,
 • w trakcie ewakuacji nie korzystaj z wind,
 • przy silnym zadymieniu poruszaj się nisko przy podłodze oraz wzdłuż ścian, żeby nie stracić orientacji, co do kierunku ewakuacji, chroń drogi oddechowe przed dymem ( oddychaj stosując zwilżone chusteczki gazy opatrunkowe ),
 • nie tamuj ruch na drogach ewakuacyjnych,
 • w przypadku konieczności skoku z okna na rozstawiony przez Straż Pożarną skokochron czekaj na sygnał strażaka, by uniknąć skoku na innego człowieka lub nie całkowicie napełniony skokochron,
 • ewakuacja kończy się we wskazanym przez kierującego miejscu zbiórki, którego nie wolno opuszczać bez zgody osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • gdy kierujesz samochód słuchaj radia, lokalne stacje będą przekazywały informacje na temat ruchu na drogach.