Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Skażenie substancją toksyczną

Zagrożenia mogą powstawać w czasie produkcji, przechowywania, transportu, wykorzystania i składowania substancji toksycznych.

ZACHOWANIE PODCZAS WYPADKÓW I AWARII TECHNICZNYCH Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

 • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, wysłuchaj komunikatu o powstałym zagrożeniu i dokładnie wykonuj polecenia. Komunikaty o skażeniach mogą być również ogłaszane przez megafony. W miarę możliwości schroń się w budynku,
 • nie jedz i nie pij płynów, które mogą być skażone,
 • do celów spożywczych używaj wyłącznie wody przegotowanej; nie podawaj skażonej paszy ani płynów zwierzętom hodowlanym.

jeżeli schroniłeś się w budynku:

 • zamknij okna i drzwi, poinformuj o zagrożeniu przebywające z tobą osoby,
 • w miarę możliwości uszczelnij okna, drzwi i otwory wentylacyjne taśmą lub zmoczonymi wodą ręcznikami, szmatami, prześcieradłami itp.,
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem,
 • oddychaj przez filtr zrobiony z tkaniny lub innego miękkiego materiału (chusteczka, szalik, część odzieży, bandaż, wata) zmoczonego w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej, chroń skórę przed zetknięciem się z niebezpieczną substancją,
 • wpuść do budynku zagrożonych przechodniów; jeśli znajdowali się w strefie skażenia, ich odzież powinna pozostać na zewnątrz,
 • umyj się dużą ilością czystej wody z mydłem (nie wycieraj).

jeśli jesteś na otwartej przestrzeni:

 • w miarę możliwości chroń drogi oddechowe, staraj się oddychać przez część ubrania (chusteczkę, szalik itp.),
 • unikaj kontaktu z rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami, oparami; oddal się od miejsca wycieku niebezpiecznych substancji w kierunku prostopadłym do przemieszczających się dymów i oparów,
 • szukaj najbliższego budynku w którym będziesz mógł się schronić; wchodząc do pomieszczenia skażone ubranie zostaw na zewnątrz.

jeżeli jesteś w samochodzie:

 • zamknij okna i wyłącz wentylację,
 • w miarę możliwości chroń drogi oddechowe, staraj się oddychać przez część ubrania (chusteczkę, szalik itp.),
 • oddal się na bezpieczną odległość od miejsca skażenia,
 • jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem niebezpiecznych substancji, dzwoń natychmiast na numer alarmowy 112, w miarę możliwości podając oznaczenie cyfrowe z tablicy na pojeździe,
 • Pojazdy przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi cyframi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji.

Przykładowe oznakowanie pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne:

udziel pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

 • w miarę możliwości wynieś poszkodowanego z rejonu skażenia,
 • zdejmij skażoną odzież, jeśli to możliwe ciało zmyj dużą ilością czystej wody (nie wycieraj), oczy opłucz bieżącą wodą,
 • w miarę możliwości zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza,
 • w przypadku braku oddechu – zastosuj sztuczne oddychanie, a w przypadku zatrucia pokarmowego – wywołaj wymioty (tylko u przytomnych),
 • zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem,
 • zapewnij poszkodowanemu pozycję siedząca lub leżącą,
 • nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów,
 • wezwij pomoc.

co robić po zdarzeniu

 • jeżeli byłeś ewakuowany, nie wracaj do domu zanim władze lokalne stwierdzą, że jesteś bezpieczny,
 • odkażanie przeprowadzaj zgodnie z zaleceniami władz lokalnych,
 • przed ponownym zamieszkaniem otwórz wszystkie okna, włącz wentylatory i gruntownie przewietrz pomieszczenia – nie zapomnij odsłonić otworów wentylacyjnych jeśli wcześniej je uszczelniałeś,
 • umyj się i zmień ubranie,
 • skażone ubranie, maski, środki ochrony indywidualnej szczelnie odizoluj ( grube foliowe worki) i przekaż służbom likwidacji skażeń,
 • obserwuj nietypowe objawy zdrowotne, które mogą być spowodowane oddziaływaniem niebezpiecznych substancji, jeśli odczujesz pogorszenie stanu zdrowia bądź w kontakcie z lekarzem pierwszej pomocy.