Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Pożar

GDY ZAUWAŻYSZ POŻAR

 • zaalarmuj osoby zagrożone,
 • wezwij Straż Pożarną, dzwoń na numer alarmowy 112 lub 998, spokojnie i wyraźnie powiedz:
  • gdzie się pali (dokładny adres; jeśli nie znasz adresu, podaj charakterystyczne punkty, elementy krajobrazu itp.),
  • co się pali,
  • czy zagrożeni są ludzie,
  • nie rozłączaj się pierwszy.

ZANIM PRZYJEDZIE STRAŻ POŻARNA

 • zadbaj by wszyscy domownicy opuścili zagrożone mieszkanie (pomóż osobom starszym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym),
 • próbuj ugasić pożar w zarodku, używając gaśnic, koców gaśniczych, wody (nigdy nie gaś wodą urządzeń elektrycznych),
  nie otwieraj okien,
 • postaraj się wyłączyć dopływ gazu i prądu oraz usunąć z zasięgu ognia materiały palne, w miarę możliwości – weź ze sobą dokumenty oraz niezbędne lekarstwa,
 • alarmuj sąsiadów o zagrożeniu; wychodząc, nie zamykaj drzwi na klucz,
 • UWAGA! Nie korzystaj z windy! Możesz w niej zostać uwięziony; używaj klatki schodowej,
 • w razie silnego zadymienia poruszaj się blisko podłogi – wyżej panuje wysoka temperatura i zbierają się toksyczne gazy i dym,
 • idź wzdłuż ściany, żeby nie stracić orientacji,
 • na zewnątrz rozejrzyj się i sprawdź czy widzisz swoich znajomych, sąsiadów; jeśli kogoś brak, powiadom o tym strażaka,

UWAGA! Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować! Nie ryzykuj życia i zdrowia! Nie dopuść, by pożar odciął Ci drogę wyjścia – NATYCHMIAST OPUŚĆ MIESZKANIE!

CO I JAK GASIĆ:

 • palący się olej w kuchni – wyłącz dopływ gazu lub płytę grzejną, a następnie przykryj garnek (patelnię) pokrywką; do gaszenia możesz również użyć koca gaśniczego lub gaśnicy przeznaczonej do pożarów grupy F; po stłumieniu ognia nie przesuwaj garnka i nie przenoś go aż do całkowitego ostudzenia tłuszczu,

UWAGA! nie zalewaj płonącego tłuszczu wodą, ponieważ wtedy eksploduje, poparzy Cię, a pożar się rozprzestrzeni!

 • urządzenie elektryczne – jeżeli pożar jest niewielki, odetnij dopływ prądu – wyjmij wtyczkę z kontaktu (np. drewnianym kijem od szczotki) lub odłącz bezpieczniki; możesz ugasić pożar gaśnicą, kocem gaśniczym, wodą lub piaskiem,

UWAGA! nie gaś wodą urządzeń elektrycznych!

 • gdy zapaliło się na tobie ubranie – nie biegnij, spowoduje to zwiększenie płomienia; połóż się na ziemi i obracaj/turlaj się do chwili zduszenia ognia,
 • człowiek, na którym pali się ubranie – najczęściej będzie biegł, uciekał, wtedy należy go przewrócić twarzą do ziemi, aby nie wdychał gorącego i toksycznego dymu; płonącą odzież ugasić kocem gaśniczym; jeśli go nie masz, użyj swojego ubrania lub innego dużego kawałka materiału, a także wody; gaszenie rozpocznij od głowy, przesuwając się w kierunku stóp.

GDY POŻAR ODETNIE DROGĘ EWAKUACJI

 • idź do pokoju z oknem lub balkonem, znajdującego się jak najdalej od miejsca pożaru, zamknij za sobą drzwi (nie zamykaj ich na klucz),
 • osłaniaj usta mokrym ręcznikiem lub innym materiałem,
 • wzywaj pomoc,
 • jeśli temperatura i zadymienie wzrastają: połóż się na balkonie lub pod oknem i przykryj szczelnie trudno palnym okryciem(mokry ręcznik, prześcieradło).

GDY PALI SIĘ SĄSIEDNIE MIESZKANIE

 • jeśli to możliwe – ostrzeż zagrożone osoby i wyjdź z budynku,
 • gdy zagrożenie jest zbyt duże i nie możesz opuścić budynku, zostań w swoim mieszkaniu i zamknij drzwi wejściowe na klamkę – nie zamykaj drzwi na klucz,
 • w miarę możliwości usuń materiały palne z znajdujące się jak najbliżej pożaru i balkonu, tj. rozwieszone pranie, papierowe opakowania itp.,
 • zamknij okna – do mieszkania może dostać się dym lub ogień,
 • przygotuj zapas wody – napełnij wannę, wiadra, zlew w kuchni,
 • zakręć zawór gazu, wyłącz wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną,
 • zabezpiecz drzwi do mieszkania przed przedostawaniem się dymu do środka – w otwory i nieszczelności wciśnij mokry ręcznik,
 • jeżeli poczujesz się zagrożony, wezwij pomoc przez otwarte okno lub z balkonu, staraj się być jak najdalej od miejsca, w którym są płomienie lub dym.

GDY PALI SIĘ MIESZKANIE NA WYŻSZEJ KONDYGNACJI

 • zostań w mieszkaniu, chyba że strażacy każą Ci je opuścić; wychodząc z mieszkania, zamknij drzwi na klucz.

POSTĘPOWANIE PO POŻARZE

 • Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby nie stwierdzą że jest bezpieczny,
 • Zachowaj czujność i uwagę gdyż elementy konstrukcyjne budynku mogą być osłabione i wymagać naprawy,
 • Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych przed sprawdzeniem instalacji przez elektryka,
 • Jeśli został wyłączony główny zawór gazu przed ponownym włączeniem wezwij administratora budynku lub pogotowie gazowe,
 • Wyrzuć produkty żywnościowe i napoje(w tym zawartość lodówki i zamrażarki) oraz lekarstwa które były narażone na działanie wysokiej temperatury i dymu.

BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA WYPADEK POŻARU

 • wyposaż swój dom w gaśnicę i koc gaśniczy (przechowuj je w miejscu łatwo dostępnym),
 • w miarę możliwości zamontuj detektor dymu i czujnik czadu,
 • nie blokuj dróg ewakuacyjnych, nie ustawiaj przedmiotów utrudniających wyjście,
 • nie montuj stałych krat w oknach i na klatkach schodowych, jeśli Twoje mieszkanie musi być wyposażone w kraty- zakładaj takie które można otworzyć od wewnątrz, klucz przechowuj w miejscu znanym wszystkim domownikom,
 • zapoznaj rodzinę z usytuowaniem oraz sposobem wyłączenia głównych wyłączników prądu i gazu,
 • dokonuj regularnych przeglądów przewodów kominowych oraz dbaj o sprawność urządzeń elektrycznych i gazowych,
  materiałów łatwopalnych i otwartego ognia używaj z zachowaniem ostrożności.