Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Ostrzeganie i alarmowanie

Istotnym elementem Systemu Alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach czasu pokoju i wojny jest ustalony, powszechnie obowiązujący system sygnałów alarmowych.

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe ( syrena w Rynku i przy ul. Poprzecznej posiada możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję poprzez usługę RSO.
Usługa, ta umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach, zarówno na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej, ( w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB ),a także w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 2015 ostrzeżenia przed najważniejszymi zagrożeniami otrzymać możemy również poprzez SMS dzięki umowie zawartej pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a czterema operatorami telefonii komórkowej – firmami Orange, Plus, T-Mobile i Play. Opcja SMS-owa została jednak zarezerwowana wyłącznie na naprawdę istotne ostrzeżenia. SMS-y otrzymywać będą wszyscy posiadacze telefonów komórkowych w danym województwie, o ile sami nie zablokują tej funkcji.
Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Podstawowe pojęcia i definicje.

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazywanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.
Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.
Alarm – sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.
Syrena – urządzenie akustyczne służące do  powiadamiania ludności o zaistniałych klęskach, zagrożeniach lub stanach alarmowych.
Powiadamianie – przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

Ostrzeganie i alarmowanie