Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Katastrofa budowlana

 • niezwłocznie wezwij pomoc dzwoniąc na numer alarmowy 112,
 • jeśli istnieje możliwość eskalacji zagrożenia, oddal się jak najszybciej z rejonu katastrofy,
 • jeżeli nie możesz opuścić uszkodzonego budynku wyjściem ewakuacyjnym, spróbuj wydostać się na zewnątrz przez okno lub inny otwór,
 • w miarę swoich możliwości udziel pomocy innym poszkodowanym.

GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA ZAWALONEGO BUDYNKU

 • wywieś w miejscu widocznym z zewnątrz białe prześcieradło, obrus lub inną tkaninę, jako znak wzywania pomocy,
 • jeżeli zostałeś przywalony lub przygnieciony przez fragmenty zrujnowanego budynku, spróbuj wzywać pomocy stukając w „sztywne” elementy metalowe np. rury,
 • jeśli masz telefon komórkowy, korzystaj z niego oszczędnie, tylko do wzywania pomocy,
 • jeśli masz dostęp do świeżego powietrza, wzywaj pomocy, w innym przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen,
  staraj się oszczędzać siły i zachować spokój,
 • w miarę swoich możliwości udzielaj pomocy innym poszkodowanym.

JEŚLI UDAŁO CI SIĘ OPUŚCIĆ ZAWALONY BUDYNEK

 • powiadom pierwszego napotkanego ratownika o osobach znajdujących się w budynku i o osobach, których na pewno w nim nie ma,
 • bezwzględnie podporządkuj się poleceniom kierujących akcją ratowniczą, przekaż ratownikom inne informacje pomocne w akcji ratowniczej,
 • udaj się do wskazanego przez służby bezpiecznego miejsca,
 • jeśli doznałeś obrażeń, udaj się do punktu medycznego,
 • nie wracaj do uszkodzonego budynku bez zgody inspekcji nadzoru budowlanego,
 • zgłoś swoje potrzeby do władz lokalnych, czekaj na dalsze dyspozycje.

JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ W REJONIE KATASTROFY

 • opuszczając mieszkanie/budynek zabierz ze sobą dokumenty, leki które przyjmujesz na stałe, pieniądze, ciepłe ubranie, telefon komórkowy,
 • zadbaj by dom opuścili wszyscy domownicy, zwróć uwagę na sąsiadów (osoby starsze, niepełnosprawne),
 • jeśli masz możliwość wyłącz prąd, gaz, zamknij zawory wody,
 • przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność,
 • stosuj się do poleceń służb ratowniczych.