Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Bezpieczne fajerwerki

UWAGA: petard i fajerwerków NIE WOLNO sprzedawać osobom nieletnim, jest to przestępstwo zagrożone karą (od grzywny do pozbawienia wolności do lat 2).

 • petardy i fajerwerki kupuj tylko w sprawdzonych, rzetelnych sklepach, w oryginalnych opakowaniach, z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim, zawierającą informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania,
 • przed odpaleniem sprawdź czy produkt jest kompletny, nie ma uszkodzeń lub wad fabrycznych (pęknięcia, wgniecenia, wybrzuszenia, rozłączone lub źle połączone części),
 • petardy i fajerwerki odpalaj zawsze zgodnie z instrukcją; „z ręki” można odpalać wyłącznie petardy i fajerwerki posiadające bezpieczne uchwyty,
 • petard i fajerwerków NIE WOLNO dawać do odpalenia dzieciom,
 • petard i fajerwerków NIE WOLNO używać w pomieszczeniach zamkniętych i w pobliżu obiektów łatwopalnych,
 • nie odpalaj petard i fajerwerków w stanie nietrzeźwym,
 • jeśli wyrób pirotechniczny nie eksplodował po odpaleniu i wypaleniu lontu – nie podchodź, aby sprawdzić, co się stało,
 • nigdy nie należy odpalać petard powtórnie, petard które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia,
 • niestosowanie się do zasad bezpiecznego użytkowania GROZI KALECTWEM LUB ŚMIERCIĄ,
 • huk petard i fajerwerków może powodować strach i agresywne reakcje zwierząt, zwłaszcza psów – chroń je przed błyskami i hałasem,
 • strzelanie z petard powinno odbywać się w miejscach bezpiecznych, z daleka od mieszkań i domów, pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 • łamanie zakazów związanych ze sprzedawaniem i strzelaniem z petard może skończyć się  sprawą w sądzie  i grzywną do 5 tys. zł.

Niech fajerwerki na sylwestra i inne uroczystości będą radosne i wystrzałowe a nie przyczyną twego nieszczęścia.

Rodzaje fajerwerków i instrukcja obsługi.

Petardy – są to wyroby zawierające mieszankę pirotechniczną powodująca silny huk i/lub efekt świetlny i dymny. Występują w 2 rodzajach: petardy lontowe oraz petardy draskowe. Zastosowany w obydwu rodzajach system opóźniaczy daje wystarczająco dużo czasu aby po odpaleniu petardy oddalić się na bezpieczną odległość podaną w instrukcji. Petardy odpalamy położone na ziemi lub trzymane w wyciągniętej ręce z dala od ciała. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niej przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie.
Rakiety – wykonane z tworzywa lub papieru wyroby zawierające mieszaninę pirotechniczną posiadającą stabilizator lotu (najczęściej w postaci drewnianego patyka), silnik nośny oraz zasadniczy korpus. Po wyniesieniu rakiety na wymaganą wysokość eksploduje ona dając kombinację efektów wizualnych i dźwiękowych.
W celu prawidłowego użycia rakiety należy przygotować miejsce z którego ma wzlecieć. Może to być rurka, stojak lub w przypadku małych rakiet nawet butelka.
Przedmiot z którego wylatuje rakieta powinien być stabilnie umocowany do ziemi, a jednocześnie na tyle luźny aby rakieta mogła się swobodnie z niego wydostać.
Bezpiecznik chroniący lont (najczęściej wykonany z plastiku w jaskrawym kolorze)zdejmujemy w ostatniej chwili przed planowanym odpaleniem.
W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niej przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie.
Moździerze – pod nazwą „moździerz znajdują się w sprzedaży zestawy złożone z papierowej rurki o średnicy od 1 do 2 cali (dopasowanej do ładunków znajdujących się w zestawie) oraz kilka (najczęściej 6 – 12) pocisków o różnych efektach.
Rurkę należy postawić pionowo na twardym i równym podłożu oraz przymocować w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie się.
Po rozwinięciu lontu umieszczamy ładunek wewnątrz rurki, zwracając uwagę aby oparł się on na samym jej dnie. Lont podpalamy wyciągniętą ręką stojąc z boku moździerza. Nigdy nie należy nachylać się nad moździerzem, ani też do niego zaglądać. Po wystrzeleniu pocisku należy odczekać chwilę aby pozostałe wewnątrz rurki ewentualne resztki miały czas się wypalić i nie spowodowały niekontrolowanego zapłonu.
W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego prze pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie.
Rzymskie ognie – są to wyroby w kształcie papierowej rurki o średnicy od kilku do 30 milimetrów, posiadające wewnątrz od kilku do kilkudziesięciu (najczęściej (8 – 12) ładunków, które są odpalane z kilkusekundowymi przerwami. Po osiągnięciu zaplanowanej wysokości eksplodują dając kombinację efektów wizualnych i dźwiękowych.
Najistotniejszą sprawą w kwestii bezpieczeństwa przy używaniu rzymskich ogni jest ich umocowanie.
Rurkę należy postawić pionowo na twardym i równym podłożu i przymocować w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie się. Można użyć palika do którego mocujemy rzymski ogień lub też wkopać go w ziemię lub śnieg. Lont podpalamy wyciągniętą ręką stojąc z boku. Nigdy nie należy nachylać się nad rurką ani do niej zaglądać. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Całkowicie niedopuszczalnym jest odpalanie rzymskich ogni trzymanych w ręku.
Wyrzutnie – są to wyroby pirotechniczne wielostrzałowe (od kilku do nawet kilkuset wystrzałów) zbudowane z odpowiedniej ilości rurek (o średnicy kilku do kilkudziesięciu milimetrów), które pełnią funkcje moździerzy. Znajdujące się wewnątrz rurek ładunki są odpalane według ustalonej kolejności z zachowaniem planowanych odstępów czasowych przy pomocy przeprowadzonego na dole wyrzutni lontu lub systemów lontów.
Wyrzutnie należy postawić na płaskim i równym podłożu, zwracając uwagę aby dotykała ona podłoża całą swoją płaszczyzną. Istotną kwestią (szczególnie w przypadku wyrzutni o dużej wysokości w stosunku do wielkości podstawy) jest zabezpieczenie jej przed wywróceniem. Można to zrobić przez przymocowanie do wbitych uprzednio palików lub obsypanie ziemią.
Lont podpalamy wyciągniętą ręką, stojąc z boku wyrzutni. Nigdy nie należy nachylać się nad wyrzutnią ani też do niej zaglądać.
W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do wyrzutni przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie.
Motyle – Kamikadze etc.  – do tej grupy należą wszelkiego rodzaju motylki, kamikadze, pszczółki, osy, samolociki, ptaki. Po odpaleniu artykuł wznosi się w górę wirując i po osiągnięciu planowanej wysokości eksploduje wywołując efekty wizualne i dźwiękowe.
Położyć na równym i płaskim podłożu (tak, aby widać było zewnętrzną, kolorową część skrzydła), odpalić stojąc z boku wyciągniętą ręką.
W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie.
Wulkany, fontanny – wykonane z papieru tuleje (w kształcie: stożka lub cylindra), wypełnione mieszaniną pirotechniczną która spalając się wywołuje efekt wulkanu o wysokości od 1 do kilku metrów.
Wszelkie wulkany należy ustawiać na płaskim i równym podłożu, zabezpieczając je w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie. Odpalamy wulkany stojąc z boku, wyciągniętą ręką.
W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie.

Nigdy nie należy odpalać petard powtórnie, petard które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia.