- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami

7 grudnia w sali stropowej brzeskiego ratusza burmistrz Jerzy Wrębiak spotkał się z radną Aleksandrą Wróblewską oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami posesji przy ulicy Mlecznej, Jabłkowej, Długiej oraz Kościelnej. Celem spotkania było omówienie problemu związanego z odwodnieniem oraz ugruntowaniem podwórza, a także zbadanie stanu zadrzewienia znajdującego się na omawianym terenie. Dyskutowano również na temat współpracy wspólnot mieszkaniowych z miastem oraz działań jakie należałoby przeprowadzić, aby móc poprawić estetykę, a przede wszystkim funkcjonalność terenu znajdującego się w obrębie ścisłego centrum naszego miasta.