Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 września, 2017 Tytuł artykułu

Miejska Spółka Ciepłownicza rozpoczęła kolejny sezon grzewczy

Treść artykułu

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło kolejny sezon grzewczy. Jak co roku rozpoczęcie sezonu zostało poprzedzone licznymi pracami modernizacyjnymi na kilku odcinkach sieci ciepłowniczej. Pierwsze prace rozpoczęły się jeszcze na początku tego roku. W rejonie ulic Gaj i Bohaterów Westerplatte wymieniono ponad 325 metrów sieci. Stara sieć, wybudowana jeszcze w latach 70-tych, została zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną, charakteryzującą się znacznie niższymi stratami ciepła. W lipcu i sierpniu zakończyły się prace modernizacyjne w rejonie ulic Piwowarskiej i Ofiar Katynia oraz Kamiennej, Chrobrego i Długiej. Także i w tych miejscach stara wysłużona sieć została wymieniona na sieć preizolowaną. Przy ulicy Piwowarskiej i Ofiar Katynia wymienione zostało prawie pół kilometra sieci, natomiast  przy ulicach Kamiennej, Chrobrego, Długiej ponad 250 metrów. Aby prace remontowe nie powodowały pozbawienia części mieszkańców dostaw ciepłej wody użytkowej, na czas  remontu zostało wprowadzone nowatorskie rozwiązanie w postaci uruchomienia zastępczego zasilania z 5 kontenerowych kotłowni olejowych.

Kolejną, kończącą się  inwestycją przeprowadzoną przez BPEC jest likwidacja grupowego węzła ciepłowniczego przy ulicy Armii Krajowej, zasilającego w ciepło łącznie siedem budynków przy ulicach Jana Pawła II, Armii Krajowej, Ks. Jerzego Popiełuszki. Zamiast tego, zostały zainstalowane indywidualne węzły ciepłownicze dla każdego z tych budynków osobno.

Dodatkowym efektem przeprowadzonych prac modernizacyjnych będzie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Dzięki mniejszej ilości spalonego węgla, rocznie trafi do atmosfery  prawie 380 ton dwutlenku węgla mniej niż dotychczas. Poza tym zmniejszy się również ilość emitowanych do atmosfery tlenków siarki o niecałe 2 tony, tlenków azotu o 700 kilogramów i pyłów o ponad 600 kilogramów.

Na wszystkie te prace modernizacyjne Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyskało dofinansowanie w postaci preferencyjnej pożyczki w wysokości prawie 2 milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, z możliwością umorzenia 20% kwoty pożyczki.

Choć tego typu prace modernizacyjne wiążą się często z utrudnieniami w ruchu samochodowym oraz pieszym, są one konieczne. Sieć ciepłownicza, jak każda inna infrastruktura ulega zużyciu, co może wiązać się z występowaniem awarii, a tym samym z przerwami w dostarczaniu ciepła. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, BPEC już od kilku lat sukcesywnie modernizuje miejską cieć ciepłowniczą, która obecnie jest już w większości oparta o nowoczesne systemy rur preizolowanych.

 

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: