Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 marca, 2017 Tytuł artykułu

Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości- dofinansuj swoją działalność

Treść artykułu

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu wraz z partnerami: Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu Marcin Rękawek oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej
w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, zachęca do skorzystania z Projektu Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4.

Projekt przewiduje:

  • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
  • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,
  • bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Więcej informacji na plakacie oraz stroniach: www.spp.opole.pl, www.scob24.pl i www.haus.pl

 

Nie zapomnij udostępnić: