- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zakończenie akcji zbiórki surowców wtórnych w PP nr 5

,,Nawet przedszkolak to wie, że baterie i makulaturę zbiera się.”

W Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu w dniu 1 marca 2017 r. odbyło się podsumowanie półrocznej akcji zbiórki surowców wtórnych. W uroczystości wziął udział pan burmistrz Tomasz Witkowski. Dzieci, które wzięły udział w akcji otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Przedszkolaki wyróżniające się systematycznością i największą ilością zebranych surowców wtórnych zostały dodatkowo uhonorowane przez pana burmistrza, który dziękował dzieciom za postawę proekologiczną i zachęcał do dalszego udziału  w tego rodzaju akcjach ratujących piękno naszej planety.