- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie opłatkowe brzeskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów

Doroczne spotkanie opłatkowe było okazją do podsumowania bogatej działalności związku. Brzeski oddział jest niezwykle aktywny. Organizuje porady, spotkania dla emerytów, wycieczki i imprezy środowiskowe. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, obecny na spotkaniu, przekazał życzenia dla całego środowiska brzeskich emerytów i rencistów, życząc pomyślności w nowym roku. Podziękował jednocześnie, za aktywną działalność środowiska na rzecz miasta.

Podczas spotkania za pracę w zarządzie brzeskiego oddziału podziękowania otrzymał Marek Raczyński, dotychczasowy   wiceprzewodniczący związku w Brzegu.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.