- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zagrożenia powodziowe Brzegu. Robocze spotkanie u Burmistrza Brzegu

W gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka miało miejsce spotkanie z projektantem i specjalistą ds. zabezpieczenia przeciwpowodziowego Borysem Bednarkiem. W spotkaniu uczestniczył również prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Artur Stecuła oraz Zastępca Burmistrza Bartłomiej Kostrzewa.

Podczas spotkania omawiano dokumenty dotyczące analizy przeciwpowodziowej i zagrożenia, jakie w wypadku wielkiej wody powstałoby dla naszego miasta.Omawiano także kwestie zabezpieczenia miasta oraz znaczenia inwestycji planowanych w górnej Odrze na ewentualne zagrożenie miasta.

Burmistrz zwrócił uwagę na starania, jakie podejmował dotychczas m.in. o ujęciu naszego miasta na mapie miejsc zagrożonych powodzią, a także na konieczność zabezpieczenia wałami dwóch rejonów: Rataje-Oławska oraz wyspy. W tych kwestiach Burmistrz Brzegu pozostaje w kontakcie z władzami wojewódzkimi i centralnymi zajmującymi się planowaniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego.