Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 marca, 2016 Tytuł artykułu

Brzeskie promenady. Burmistrz Brzegu ma pomysł na uporządkowanie nadbrzeża Odry

Treść artykułu

Robocze spotkanie poświęcone oczyszczeniu brzegów rzeki w obrębie granic miasta miało miejsce w gabinecie Burmistrza Brzegu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej reprezentowali Abdullah Al-Selwi dyrektor Zarządu Środkowej Odry w Opolu oraz kierownik Jarosław Hrycyk. Jerzy Wrębiak zaprosił też gości do wizytacji w terenie, gdzie omawiano zakres zadań, jakie są niezbędne do wykonania.

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wskazywał na rozpoczęte działania miasta uporządkowujące nadbrzeże Odry. Chodzi o sprzątanie terenów zielonych, skarp, a także rejonów przystani i parku nad Odrą. W planach są inwestycje wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej, w tym stworzenie plant nad Odrą.

– To jednak nie wszystko, bowiem staramy się przywrócić rejonom nadbrzeżnym Odry charakter rekreacyjny – powiedział Burmistrz Jerzy Wrębiak. – Liczymy w tej sprawie na pomoc i współpracę. Z naszej strony jest deklaracja pomocy w uporządkowaniu terenów. Oczywiście nie zrobimy wszystkiego od razu, natomiast małymi krokami uzyskamy efekty, które będą służyć na wiele lat naszym mieszkańcom i turystom. Dlatego też prace muszą być wykonywane systematycznie. Nasze miasto jako jedno z niewielu leżących nad Odrą nie miało żądnych dużych inwestycji w nadbrzeże rzeki.

– Rozważymy wspólne działania i myślę, że rozpoczniemy porządkowanie terenów – powiedział Abdullah Al- Selwi.

Władzom miasta zależy głównie na kontynuacji prac porządkowania nadbrzeża. Chodzi o tereny nie tylko w parku obok zamku, ale przede wszystkim przeciwległe skarpy rzeczne, czyli rejony ulicy Nadbrzeżnej i Grobli, a także nad przystanią.  Burmistrz wskazywał na turystyczno-rekreacyjne możliwości wykorzystania placów leżących pomiędzy murem na Grobli a rzeką. Być może udałoby się stworzyć tam niewielką plażę rekreacyjną. Koniecznym jest także usunięcie płyt zalegających na skarpach oraz wycięcie krzaków. O podjęcie tych działań Burmistrz zwrócił się do przedstawicieli RZGW.

 

Nie zapomnij udostępnić: