Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 lutego, 2016 Tytuł artykułu

Projekt Parku Kulturowego w Brzegu

Treść artykułu

Robocze spotkanie w sprawie utworzenia w naszym mieście Parku Kulturowego (centrum) miało miejsce w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka (25 lutego 2016 r.). Uczestniczyli w nim zarówno pracownicy Urzędu Miasta w Brzegu oraz pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej.

Omawiano kwestie obszaru i założeń Parku Kulturowego, mającego objąć ścisłe centrum. Burmistrz Brzegu przekazał uwagi na temat planowanych przedsięwzięć oraz związku i wpływu na tworzony obszar chroniony prawem (m.in. ochrona zabytków)

Nie zapomnij udostępnić: