Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 stycznia, 2016 Tytuł artykułu

Przygotowania do przebudowy fosy w Parku Centralnym

Treść artykułu

Gmina Brzeg rozpoczyna przygotowania do przebudowy fosy w Parku Centralnym.

Inwestycja pod nazwą „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu” będzie realizowana od lutego do września. Projekt jest możliwy do przeprowadzenia dzięki uzyskaniu przez Gminę Brzeg wsparcia ze środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości ponad 864 tys. zł.

W tym czasie zostanie przeprowadzonych szereg prac odnawiających zbiornik wodny. Ich efekty będą widoczne już jesienią. Aktualnie Gmina Brzeg przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

– Jest to drugi etap realizacji projektu – wyjaśnia Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – W roku 2015 przebudowaliśmy mostek znajdujący się w parku i stanowiący przejście nad zbiornikiem. W tym  roku przed nami najpoważniejsze roboty polegające na gruntowej odnowie zbiornika.

Burmistrz przypomina, że realizacja inwestycji wpisuje się w rewitalizację rejonu ulicy Piastowskiej. Wspólnie z Powiatem Brzeskim przebudowano już część chodnika. W tym roku będzie kontynuacja prac remontowych deptaka, po drugiej stronie ulicy. Również wojsko planuje odnowić Klub Garnizonowy, a prace polegać mają na remoncie elewacji oraz ogrodzenia placówki.

– Kolejny zakątek miasta będzie się zmieniać w roku 2016. Myślę, że to jest dla wszystkich mieszkańców bardzo dobra wiadomość – dodaje Burmistrz Wrębiak.

Oto szczegółowy opis działań w Parku Centralnym-w ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano:

  • odbudowę fosy miejskiej (1450m2),
  • wykonanie modernizacji przyczółka wylotowego wraz z wykonaniem przelewu,
  • odbudowę rowu odwadniającego „A” (210 mb),
  • przebudowa alei parkowej wzdłuż fosy od ulicy Piastowskiej do ulicy Spacerowej – 190,2 mb.

Odbudowa zbiornika wodnego (fosy) przewiduje:

zrzut wody i osuszenie dna, zebranie warstwy namułu z wywozem, wykonanie w istniejącej linii brzegowej umocnienia z opaski wielokiszkowej faszynowej, wyrównanie skarp ze zmiennym nachyleniem od 1:1 do 1:2, wykonanie rowka dennego szerokości 0,40 m głębokości do 0,10 cm z umocnieniem skarp płotkiem z żerdzi wys. 10 cm, dezynfekcję dna, wyścielenie dna pospółką grubości 5 cm, umocnienie skarp przy przyczółku wlotowym i kładce dla pieszych brukiem z kostki granitowej, obsiew skarp mieszanką traw.

Przyczółek wylotowy w chwili obecnej nie ma przelewu, zabezpieczającego przed nie przekraczaniem maksymalnego poziomu wody. Przewiduje się montaż przelewu w ścianie czołowej studzienki osadnikowej. Odpływ z rury przelewowej przewidziano rurą PE średnicy 80 mm do istniejącego trójnika za zasuwą. Na przewodzie zamontowany będzie zawór przelotowy Ø 50 mm umożliwiający zamknięcie przelewu z odnogą na zawór kulowy Ø 40 mm. Rurociąg w ścianie przyczółka i koryto przelewowe przewidziano do uszczelnienia, aby nie dopuścić do przedostawania się wody z fosy do studzienki zasuw. Zewnętrzne ściany przyczółka wlotowego (od czoła i z góry) przewiduje się do wyłożenia okładziną z kamienia naturalnego.

Wykonana zostanie również odbudowa istniejącego rowu odwadniającego „A” o długości 210 m. Trasa rowu jest nie zmieniona w stosunku do stanu istniejącego. Zakłada się: odmulenie dna z wywozem namułu, rozbiórkę elementów istniejącego ubezpieczenia stopy skarp, wykonanie opaski faszynowej, wyrównanie skarp do nachylenia około 1:2, obsiew skarp i pobocza mieszanką traw. Rów kończy się istniejącym przyczółkiem betonowym. Zewnętrzne elementy betonowe przyczółka przewiduje się do oklejenia płytkami granitowymi.

W ramach alei parkowej przewiduje się wykonanie: rozbiórki istniejących nawierzchni, wykonanie nowych ciągów pieszych z nawierzchni mineralnej na długości 190,2 mb wraz z: obrzeżem z jednego rzędu kostki granitowej, stopniami z bloków granitowych i ściekami brukowymi.

 

Nie zapomnij udostępnić: