Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Instytut Kurta Masura

Instytut Kurta MasuraKurt Masur – urodzony w Brzegu 18 lipca 1927 r. Jego dom rodzinny mieścił się na ul. Młynarskiej. Początkowo jako mały chłopiec był zafascynowany barokowymi organami M. Englera znajdującymi się w kościele św. Mikołaja w Brzegu, dlatego też chciał zostać pianistą lub organistą. W wieku 16 lat, po przebytej chorobie, nie mógł jednak grać na tych instrumentach. Wtedy też po raz pierwszy usłyszał orkiestrę symfoniczną. Muzyka wyrażona w ten sposób zafascynowała młodego Kurta Masura.

 • 1942-1944 – rozpoczęcie studiów muzycznych we Wrocławiu (fortepian, wiolonczela),
 • 1946-1948 – Lipsk, kształcenie się w zakresie dyrygentury, kompozycji i gry fortepianowej,
 • 1948-1951– Kurt Masur obejmuje kolejno różne stanowiska w tym dyrygenta i korepetytora w Landestheater w Halle,
 • 1951-1953 – obejmuje posadę pierwszego dyrygenta w Städtischen Bühnen w Erfurcie,
 • 1953-1955 – mianowany pierwszym dyrygentem w Städtischen Theatern w Lipsku,
 • 1955-1958 – dyrygent Filharmonii Drezdeńskiej,
 • 1958-1960 – sprawuje funkcję dyrektora muzycznego Mecklenburgischen Staatstheater w Schwerin
 • 1960-1964 – dyrektor muzyczny Komische Oper w Berlinie
 • 1967-1972 – dyrektor muzyczny Filharmonii Drezdeńskiej
 • 1970-1996 – dyrektor muzyczny Filharmonii Lipskiej Gewandhausu
 • od 1975 – rozpoczyna działalność dydaktyczną jako profesor Akademii Muzycznej w Lipsku
 • 1991-2002 – dyrektor muzyczny Filharmonii Nowojorskiej
 • 2002– dyrektor muzyczny Filharmonii Londyńskiej
 • 2002– dyrektor muzyczny w The Orchestre National de France

Maestro Kurt Masur został dziewięciokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa. W 1996 został odznaczony Honorowym Złotym Medalem przez National Arts Club, rok później uzyskał tytuł Ambasadora Kultury Miasta Nowego Jorku. To tylko nieliczne nagrody.

Instytut Kurta Masura30 maja 1996 r. Rada Miejska w Brzegu, na mocy uchwały nr XXIII/146/96 z tego samego dnia, nadała Maestro Masurowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Brzegu. Uroczystość nadania tytułu odbyła się podczas koncertu Śląskiego Festiwalu Muzycznego Porozumienie w Brzegu w Kościele Św. Mikołaja

26 czerwca 2004 r. w brzeskim ratuszu Burmistrz Wojciech Huczyński spotkał się z Maestro Kurtem Masurem i Prezesem Fundacji EuroSilesia Mirosławem Gąsieńcem. Tego dnia Maestro wyraził zgodę na utworzenie w jego rodzinnym mieście Instytutu Kultury, Sztuki i Edukacji Kurta Masura. Z inicjatywą tą wyszedł Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński.

Instytut Kurta Masura W 2004 r. Kurt Masur prowadził we Wrocławiu 1. Międzynarodowe Dyrygenckie Kursy Mistrzowskie organizowane przez Fundację EuroSilesia, przeznaczając swoje honorarium na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży szkół powszechnych Brzegu i Wrocławia.

21 kwietnia 2005 r. w brzeskim ratuszu odbyła się inauguracja działalności Instytutu Kurta Masura (IKM) połączona z koncertem Antonio Vivaldi – „Cztery Pory Roku”, w wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki oraz Kwartetu „Prima Vista” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego EuroSilesia. Przed koncertem nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy IKM.

Joanna Kozłowska