Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Kapsuły czasu w brzeskim ratuszu

Ratusz w Brzegu to renesansowy budynek siedziby władz miejskich będący dziełem Jakuba Parra i Bernarda Niurona z lat 1570-1577, wybudowany w miejscu spalonego w 1569 r. ratusza gotyckiego. Wzniesiony został na planie prostokątnej podkowy z wyróżniającą się fasadą zachodnią z dwiema wieżami schodowymi i rozpiętą pomiędzy nimi arkadową loggią. Jej przysadzistą formę osłabiają szczyty facjat i hełmy wież bocznych oraz wyrastająca w głębi wysoka wieża z ażurowym renesansowym hełmem. Renesansowe hełmy bocznych wież klatek schodowych fasady zachodniej oraz efektowny hełm wieży wieńczą charakterystyczne złote kule.

Wielce prawdopodobne było więc, że w nich mogły zostać ukryte umieszczone przez naszych poprzedników kapsuły czasu. Potwierdziły to zarówno źródła historyczne, jak i same znaleziska z hełmów brzeskich wież ratuszowych. Zacznijmy jednak od początku. Po raz pierwszy kapsułę czasu umieszczono w gałce hełmu wieży brzeskiego ratusza 13 lipca 1576 r., o czym informuje najstarszy z odnalezionych dokumentów. Kolejne kapsuły umieszczono w gałkach wież wieńczących ryzality zachodniej, reprezentacyjnej fasady ratusza 6 września 1660 r. (odnalezione w 1979 r. i przekazane do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu). W krótkim dokumencie z tego roku zawarto informację o wykonanych pracach remontowych przy hełmach obydwu wież zachodnich oraz skład rady miejskiej: burmistrz Martin Schmidt oraz radni: Martin Gerhard, Wolfgang Friedrich, Nicolaus Treptaw, Zacharias Pöpler i notariusz Walentinus Gerhard. W 1822 r. i w 1874 r. do tej kapsuły dołożono jeszcze kolejne dokumenty z wykazem brzeskich osobistości tego okresu i cenami różnorodnych towarów. Można z nich dowiedzieć się, że w 1822 roku mendel jaj kosztował 2 srebrne grosze i 7 fenigów, a w 1874 roku już 6 groszy i 6 fenigów. Odnalezione dokumenty przekazane zostały do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W to miejsce w 1979 r. włożone zostały nowe dokumenty z informacjami o mieszkańcach, ważnymi wydarzeniami ze współczesności oraz drobne obiegowe monety, ofiarowane przez budowlańców remontujących wieżę. Całość zafoliowano i ostemplowano pieczęciami dyrektora Pawła Kozerskiego i kierownika budowy Jana Sajdaka.

W 2016 roku prowadząc prace przygotowawcze przy remoncie renesansowego hełmu pracownicy dostrzegli, iż wewnątrz gałki znajdują się dwie tuby, jak przypuszczano tzw. kapsuły czasu. Początkowo ściągnięcie, a następnie otworzenie kapsuł zaplanowano na środę 6 lipca 2016 r. Jednak silny wiatr uniemożliwił te czynności. Kolejna próba została podjęta 26 lipca i wtedy pracownicy firmy remontującej dach ratusza, zdjęli gałkę razem z iglicą i przenieśli te elementy do sali stropowej brzeskiego ratusza. Tam wyjęli z wnętrza dwie kapsuły w formie tuby z uszkodzeniami w formie widocznych dość dużych otworów. Zdjęto także chorągiew wiatrowskazu oraz maszt stanowiący iglicę. Ze względów bezpieczeństwa nie otwierano jednak samych kapsuł i zdecydowano o ich przekazaniu do Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Tam po przeprowadzonych wstępnych pracach konserwatorskich zaprezentowano je w dniu 25 sierpnia 2016 r. w obecności burmistrza Jerzego Wrębiaka, dyrektora Archiwum we Wrocławiu Janusza Gołaszewskiego oraz zastępcy dyrektora Archiwum w Opolu Sławomira Marchela. Okazało się, że kapsuły zawierają szereg cennych dokumentów, numizmatów i starodruków z okresu od XVI w. do początku XIX w.

Dzieje eksponatów opracował dr Romuald Nowak.