Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 sierpnia, 2019 Tytuł artykułu

BCK: III Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych

Treść artykułu

BRZESKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA NA: 

III OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KAPEL PODWÓRKOWYCH
Sobota – 21.09.2018
Brzeg – Rynek Miejski

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka.

III Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych – Brzeg 2019

21.09.2019 (sobota) – Namiot Rynek Miejski

KOLEJNO ŚĆ WYSTĘPÓW/ LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH:
godz. 14:00 – Kapela SPOD DĘBU (Piotrk ów Trybunalski, woj. łódzkie)
godz. 14:30 – Kapela Podwórkowa ZŁOCZEWIANIE (Złoczew, woj.ł ódzkie)
godz. 15:00 – Kapela z NASZEGO MIASTECZKA (Czerwionka – Leszczyny, woj. śl
ąskie)
godz. 15:30 – Kapela Podwórkowa ŚLĄSKIE BAJERY (Ornontowice, woj. śląskie)
godz. 16:00 -RADOMSZCZA ŃSKA KAPELA PODWÓRKOWA (Radomsko,
woj.łódzkie)
godz. 16:30 – Kapela PodwórkowaWIARUSY (Śmigiel, woj. wielkopolskie)
godz. 17:00 – ANDRYCHOWSKA KAPELA WUJKA JAŚKA(Andrychów, woj,
małopolskie)
godz. 17.30 – Kapela Z SZACONKIEM (Włoc ławek, woj. kujawsko-pomorskie)
godz. 18.00 – Kapela Podwórkowa Z KOPYTA(Kazimierz Biskupi, woj, wielkopolskie)
Uwagi:
1. Kapele przyjeżdżają na Festiwal co najmniej godzinę przed planowanym występem.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – godz. 19.30. Godzina może ulec zmianie.
3. Każda kapela wykonuje po 5 utworów konkursowych z podanych w karcie zgłoszenia.
4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.

ORGANIZATOR:
Brzeskie Centrum Kultury


Festiwal odbędzie się 21. września 2018 r. na scenie plenerowej na brzeskim Rynku. Głównym organizatorem Festiwalu jest Brzeskie Centrum Kultury, a imprezę honorowym patronatem objął Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Festiwal, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywać się będzie w ramach Kresowego Jarmarku Mariackiego organizowanego wspólnie z Urzędem Miasta w Brzegu. Organizacja Jarmarku nawiązuje do bogatych jarmarcznych tradycji naszego miasta sprzed wieków. To tu swoje produkty prezentowali w przeszłości kupcy z najodleglejszych miast i miejscowości. Jarmark to także okazja do wspólnego świętowania i zgłębiania wiedzy o kulturze kresowej i folklorystycznej. Festiwal Kapel Podwórkowych to niezwykła okazja do prezentacji folkloru miejskiego i popularyzacji tego nurtu. Stwórzmy razem to wyjątkowe wydarzenie!

Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym dla miasta Brzeg corocznym wydarzeniu.


REGULAMIN FESTIWALU:

Do pobrania: 

Regulamin,
Karta zgłoszenia.pdf,
Karta zgłoszenia.doc,
Załącznik nr 1 – repertuar, rider.doc,
Załącznik nr 1 – repertuar, rider.pdf.

REGULAMIN

III Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych – Brzeg 2019

I. ORGANIZATOR

Brzeskie Centrum Kultury 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5, tel. 77 416 99 86
Honorowy patronat: Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak

II. TERMIN I MIEJSCE

21 września 2019 r. (sobota), początek godz. 14.00 – scena plenerowa na Rynku w Brzegu

III. CEL

 1. Popularyzacja muzyki ludowej, biesiadnej, podwórkowej.
 2. Propagowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
 3. Prezentacja twórczości kapel podwórkowych, wymiana doświadczeń.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Festiwalu mogą uczestniczyć Kapele Podwórkowe, które zgłoszą swój udział na karcie zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 roku mailowo na adres smbck@interia.pl lub tradycyjną pocztą na adres Organizatora. Decyduje data wysłania.
 2. Prosimy o przysłanie wraz z kartą zgłoszenie w formie elektronicznej, aktualnego zdjęcia, krótką historię i dotychczasowe osiągnięcia Kapeli.
 3. W karcie zgłoszenia należy dokładnie opisać wymogi techniczne oraz instrumentarium grupy. Prosimy również o przesłanie ridera grupy. Organizator zapewnia jedynie sprzęt nagłaśniający. Nie zapewnia instrumentów muzycznych.
 4. Maksymalnie na pięć dni przed festiwalem, na stronie internetowej Organizatora bck-brzeg.pl, zostanie umieszczona lista zakwalifikowanych kapel oraz kolejność prezentacji konkursowych w dniu festiwalu, tj. 21 września 2019 r. (sobota).
 5. Każda kapela wykonuje po 5 utworów, a łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 25 minut. Czas prezentacji może ulec zmianie w przypadku dużej ilości kapel.
 6. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawa do rejestracji występu zespołu dowolną techniką zapisu i wykorzystania nagranego materiału, a także wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku członków kapeli. Dokładne informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj: https://bck-brzeg.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych/. Dodatkowo także, w karcie zgłoszeniowej zawarto wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

V. KRYTERIA OCENY I NAGRODY

 1. Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie: walory artystyczne, dobór repertuaru, umiejętności i poziom wykonawczy oraz ogólny wyraz artystyczny.
 2. Dla wyróżnionych kapel zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody pieniężne. Dodatkowo zwycięzca otrzyma okolicznościową statuetkę. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wynosi 6.000,00 zł z podziałem: I miejsce – 2.500,00 zł, II miejsce – 1.600,00 zł, III miejsce – 1.000,00 zł oraz maksymalnie 3 wyróżnienia po 300,00 zł. Zastrzega się możliwość innego podziału nagród przez Jury.
 3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po obradach Jury na zakończenie Festiwalu. Werdykt Jury Festiwalu jest ostateczny.
 4. Kapela zdobywająca najwyższe wyróżnienie zobowiązana jest zaprezentować 40 minutowy koncert laureata po ogłoszeniu wyników na zakończenie festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji koncertu laureata bez podania przyczyny.

VI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących. Udział kapeli w festiwalu jest bezpłatny.
 2. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator nie odpowiada za żadne szkody osobiste lub materialne uczestników festiwalu powstałe w związku z realizacją festiwalu, z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Stanisław Szymocha, tel. 77 416 9986 wew. 106 lub mailowo: smbck@interia.pl. Korespondencję elektroniczną można także przesłać na adres: bck@gmail.com oraz dyrektorbck@gmail.com.
Nie zapomnij udostępnić: