Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 lutego, 2019 Tytuł artykułu

BCK: XXII Festiwal Piosenki Religijnej „Corda Cordi”

Treść artykułu

Brzeskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w: 

XXII Festiwalu Piosenki Religijnej „Corda Cordi”
23.02.2019 – start – g. 9:00
Sala stropowa brzeskiego Ratusza
Termin zgłoszeń upływa 15.02.2019

Szczegóły zawiera Regulamin dostępny poniżej i do pobrania tutaj. 
Karta zgłoszenia dostępna jest tutaj. 
Harmonogram przeglądu do pobrania tutaj. 


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Festiwalu Piosenki Religijnej „Corda Cordi”, który odbędzie się 23.02.2019 r. W Ratuszu Miejskim w Brzegu. Festiwal jest organizowany, jak co roku, przez Brzeskie Centrum Kultury przy udziale wszystkich parafii rzymsko-katolickich w Brzegu.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy wszystkie podmioty artystyczne (solistów, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, schole, chóry itp.) działające przy parafiach, domach kultury, świetlicach i innych placówkach społecznych. Każdy podmiot artystyczny deklaruje swój udział w Festiwalu zgodnie z regulaminem w swojej kategorii wiekowej i artystycznej. Obowiązywać będą trzy kategorie wiekowe: I – od 9 do 14 roku życia (włącznie), II – od 15 do 20. roku życia (włącznie) i III – 21 i więcej lat oraz dwie kategorie artystyczne: I – solista, II – zespół, schola, chór. Na Festiwal należy przygotować dwa utwory spośród bogatego repertuaru piosenek o tematyce religijnej.

Festiwal ma formułę konkursu, a oceny prezentacji artystycznych dokona powołane przez Organizatora profesjonalne Jury. Dla wyróżnionych zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyniki Festiwalu w poszczególnych kategoriach, będą ogłaszane po zakończeniu występów w danej kategorii. Zgłoszenia wysyłamy pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub mailowo na adres: smbck@interia.pl z dopiskiem „Corda Cordi 2019”. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15.02.2019 r. Decyduje data wysłania zgłoszenia. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie będą odrzucone.

Na cztery dni przed terminem przeglądu, na stronie internetowej Brzeskiego Centrum Kultury www.bck-brzeg.pl, umieszczona zostanie lista zakwalifikowanych wykonawców i kolejność prezentacji artystycznych. Początek przesłuchań o godzina 9.00 w dniu 23. lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Brzeskie Centrum Kultury oraz Parafie rzymsko-katolickie w Brzegu


REGULAMIN XXII Festiwalu Piosenki Religijnej „Corda Cordi”

I. ORGANIZATOR
Brzeskie Centrum Kultury 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5, tel. 77/416 99 86

II. TERMIN
23 lutego 2019 r., godz. 9.00.

III. CEL
1. Pielęgnacja tradycji śpiewania piosenek o tematyce religijnej.
2. Rozbudzanie zainteresowań muzyką kościelną.
3. Prezentacja amatorskiej twórczości artystycznej, wymiana doświadczeń.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Festiwalu mogą uczestniczyć: soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, schole, chóry.
2. Podmioty artystyczne  zgłaszają swój udział w Festiwalu według swojego wieku do jednej z trzech kategorii wiekowych: I – od 9 do 14 roku życia włącznie (szkoły podstawowe), II – od 15 do 20 roku życia włącznie (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i III – 21 i więcej lat (dorośli). W zespole ¾ osób musi mieścić się w zgłoszonej kategorii wiekowej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu Piosenki Religijnej „Corda Cordi 2019” jest nadesłanie karty zgłoszenia według załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019r.  pocztą tradycyjną na adres Organizatora lub mailowo na adres: smbck@interia.pl. Decyduje data wysłania.
4. Na cztery dni przed Festiwalem na stronie internetowej Organizatora www. bck-brzeg.pl, zostanie umieszczona lista zakwalifikowanych podmiotów artystycznych oraz kolejność prezentacji konkursowych zgłoszonych podmiotów, według kategorii wiekowych, od najmłodszej do najstarszej.
5. Każdy z uczestników wykonuje dwa utwory wokalne o tematyce religijnej. W przypadku dużej ilości uczestników, przesłuchania zostaną ograniczone do jednego utworu. Będzie to pierwszy utwór na przesłanej karcie zgłoszenia.
6. Jedna osoba może zostać zgłoszona tylko w jednej kategorii artystycznej, to oznacza, że solista nie może być członkiem zespołu i odwrotnie.
7. W karcie zgłoszenia należy dokładnie opisać wymogi techniczne oraz instrumentarium grupy. Organizator zapewnia jedynie sprzęt nagłaśniający (mikrofony, odtwarzacz CD). Dopuszczalny nośnik podkładu to płyta CD w formacie audio (cda). Płyta musi być dokładnie opisana (zarówno sama płyta jak i opakowanie). Płytę tą należy mieć ze sobą i przed występem dostarczyć operatorowi nagłośnienia.
8. Laureaci pierwszych miejsc poprzedniej edycji Festiwalu Piosenki Religijnej „Corda Cordi 2018” nie mogą ponownie brać udziału w tej samej kategorii co rok temu.

V. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Powołane przez Organizatora Jury oceniać będzie: walory artystyczne, technikę wokalną oraz ogólny wyraz artystyczny.
2. Dla wyróżnionych zostaną przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po obradach jury, po każdej z kategorii wiekowej. Należy podkreślić, że nie przewidujemy wysyłania dyplomów i nagród pocztą, co oznacza, że każdy uczestnik pozostaje z nami do ogłoszenia wyników.

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, udział w festiwalu jest bezpłatny.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Stanisław Szymocha – tel. 77/416 99 86 wew. 106 lub mailowo: smbck@interia.pl


HARMONOGRAM (może ulec zmianie)
godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe część I (9-14 lat)
godz. 11.30 – przesłuchania konkursowe część II (15-20 lat)
godz. 14.00 – przesłuchania konkursowe część III (21 i więcej lat)

Uwaga: Po zakończeniu przesłuchań w każdej kategorii wiekowej ogłoszona zostanie przerwa na obrady jury, po czym zapraszamy wszystkich uczestników na ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych.

Nie zapomnij udostępnić: